Accés a la Universitat d’Andorra

Poden accedir a la Universitat d’Andorra totes aquelles persones que disposin d’algun dels títols següents:

(*) El curs preparatori s’ofereix a la mateixa Universitat d’Andorra.

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page