Diploma professional avançat, especialitat d’Administració i finances

Perfil

  • Tècnic comptable
  • Administratiu dels diferents departaments de l’empresa
  • Responsable de tresoreria
  • Agent comercial

Competències

  • Dur a terme l’administració i la gestió de les operacions econòmico-financeres.
  • Realitzar operacions comercials.
  • Elaborar documents amb eines informàtiques.
  • Conèixer llengües estrangeres.

Pla d’estudis

CursAssignaturesECTS
1Matemàtiques empresarials8,5
Organització
8,5
Comptabilitat I
12
Dret
5
Introducció a l’economia
5
Eines d’usuari final
6
Tècniques de comunicació
3,5
Entorn general del país
3,5
Anglès I
4
Francès I4
2Tècniques quantitatives de gestió5
Comptabilitat II
13
Gestió d’empresa
6
Política econòmica
3
Projecte d’empresa
3,5
Sistemes d’informació
3
Eines de difusió
4,5
Anglès II
3
Francès II
3
Estada formativa a l’empresa16

Accés

  • Batxillerat andorrà o equivalent

Durada

Dos cursos acadèmics (120 crèdits europeus)

Titulació

Diploma professional avançat (en l’especialitat corresponent)

I desprès què?

Una vegada hagin obtingut el diploma professional avançat, els alumnes poden incorporar-se al món laboral o bé continuar estudis universitaris. Si continuen estudis universitaris afins a la mateixa Universitat d’Andorra s’obtenen unes convalidacions d’aproximadament un terç del total de crèdits dels estudis universitaris de primer cicle.

Formulari de preinscripció

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page