Al Saló de l’Ensenyament, visita’ns a l’espai “Estudia a Andorra”!

salo1200x514

Del 22 al 26 de març tindrà lloc a Barcelona una nova edició del Saló de l’Ensenyament, que reunirà una completa oferta de carreres universitàries, d’estudis superiors complementaris, d’ensenyament professional, etc. Per cinquè any consecutiu, la Universitat d’Andorra (UdA), “la universitat dels Pirineus”, hi serà present per facilitar informació personalitzada als visitants sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis. Amb el suport d’Actua, el conjunt de l’oferta andorrana d’estudis superiors al Saló estarà enguany reunit a l’espai “Estudia a Andorra”, en què, a més de l’UdA, s’hi podrà trobar l’Andorra Aviation Academy i l’escola Vatel Andorra.

La presència de l’UdA al Saló de l’Ensenyament està en línia amb la voluntat d’obertura de la institució per oferir formacions adreçades a estudiants d’arreu del món, promovent la mobilitat i els intercanvis internacionals. A més de la seva plena integració a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, amb els primers cicles de tres anys de durada i les dobles titulacions, l’UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès, i per la combinació de modalitats (presencial, virtual, semipresencial) en la configuració dels plans d’estudis, que inclouen, a més, pràctiques i estades a l’exterior.

El Saló de l’Ensenyament, que té lloc al palau 2 del recinte firal de Montjuïc, és el punt de trobada anual entre l’oferta i la demanda del món educatiu, i una eina d’orientació i assessorament per als estudiants i les seves famílies de cara al seu futur acadèmic i laboral. En total es preveu reunir-hi uns 175 expositors i 70.000 visitants.

Data de publicació: 16 de març de 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page