Avís: exposició pública de tesi doctoral

Des del 4 d’abril de 2017 i fins al 4 de maig de 2017 la Universitat d’Andorra posa a exposició pública la tesi doctoral titulada Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves”, de la doctoranda Carolina Bastida, dirigida per la doctora Olga Soler.

Per consultar-la caldrà acreditar el nivell acadèmic de doctor i sol·licitar-ho a la secretaria de rectorat de la Universitat d’Andorra.

Data de publicació: 4 d’abril de 2017

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page