Bàtxelor en humanitats

El bàtxelor en humanitats forma professionals en el marc de les ciències humanes i socials, i dóna una base sòlida de coneixements i habilitats que els permet adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la formació humanística, de la gestió cultural, de la creació cultural i del món contemporani.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia o la psicologia posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

 • Batxillerat o equivalent.
 • Diploma professional avançat o equivalent.
 • Prova d’accés als ensenyaments estatals de bàtxelor per a persones més grans de 25 anys.

Competències específiques:

 • Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals.
 • Comprendre les transformacions socioculturals de l’Andorra actual.
 • Reconèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Reconèixer i interpretar el patrimoni cultural andorrà.
 • Adquirir capacitats per llegir la realitat des d’una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Analitzar i comentar de manera crítica obres literàries, posant-les en relació amb el seu entorn social i cultural, i identificant influències en el seu context així com connexions entre la literatura i les altres manifestacions culturals.
 • Analitzar i interpretar els textos acadèmics i del propi àmbit professional: sintetitzar informació provinent de diferents fonts orals, escrites i materials, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • Utilitzar les llengües conegudes, en els seus diferents nivells, amb finalitats comunicatives.
 • Participar satisfactòriament en la interacció intercultural.
 • Adquirir capacitats pel pensament crític i autocrític.
 • Adquirir capacitats per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentaria, també en un entorn virtual.
 • Adquirir capacitats per a l’anàlisi i la síntesi.
 • Oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l’àmbit professional.
 • Definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments, interpretar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en humanitats inclou assignatures obligatòries (168 crèdits europeus) i assignatures optatives (12 crèdits europeus).

Exceptuant els crèdits optatius, les assignatures detallades són obligatòries. Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra.  El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Història I. Dels orígens de la civilització fins a l’Edat Mitjana630
Història de l’art I6
Llengua, cultura i societat6
Competències en TIC en les ciències humanes i socials6
Idioma modern I: Anglès / Francès6
2Pensament filosòfic i científic clàssic630
Coneixement i mètode6
Idioma modern II: Anglès / Francès6
El món clàssic I6
Història econòmica de l’Andorra contemporània6
3Geografia humana630
Introducció a la literatura europea6
Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura6
Antropologia social i cultural6
Història II. La formació del món modern (XIII-XVIII)6
4Patrimoni cultural d'Andorra630
Història de l’art II6
Història III. La gran transformació (1760-1914)6
Introducció a la literatura anglesa/francesa6
Pensament filosòfic i científic modern6
5Psicologia630
Sociologia6
Estètica i teoria de l’art6
Ètica i filosofia política6
Seminari A3
Seminari B3
6Teoria de la cultura630
Teories i sistemes polítics6
Crèdits optatius12
Història IV. El segle dels contrasts (1914-1991)6
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en humanitats forma professionals polivalents, capacitats per desenvolupar adequadament l’activitat en diversos àmbits relacionats amb la cultura en la societat actual.

El bàtxelor en humanitats ofereix un ampli ventall de sortides professionals dins del sector cultural. Vivim en una societat que requereix professionals versàtils, qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Creació cultural i del món contemporani.
 • Formació humanística.
 • Gestió cultural.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en humanitats dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El bàtxelor en humanitats, amb la superació de 60 crèdits addicionals, dóna accés a l’obtenció del títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

El Pla d’estudis del bàtxelor en humanitats s’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya. La docència de la major part d’assignatures (168 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (12 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

 • Història econòmica de l’Andorra contemporània
 • Patrimoni cultural d’Andorra

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Descarrega’t el document informatiu

Preus associats al procés de matrícula

Formulari de preinscripció