Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empreses i Dret vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i del dret. Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i Llegeix-ne més…

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Ciències de l’educació

L’objectiu del bàtxelor en ciències de l’educació és formar professionals en continguts d’àmbit didàctic i pedagògic adaptats a la realitat educativa d’Andorra que els permeti exercir una professió en l’àmbit de l’educació. Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’educació: psicopedagògica, didàctica, sociològica, lingüística, ciència i tecnològica i pràctica. Modalitat de Llegeix-ne més…

Bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica, llevador/a

Amb la col·laboració de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Introducció La llevadora està reconeguda com una professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al Llegeix-ne més…

Bàtxelor en infermeria

El bàtxelor en Infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Dissenyar, gestionar i coordinar les cures, i actuar com un membre de la professió. Aquestes cures s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la Llegeix-ne més…