Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empreses i Dret vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i del dret. Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i Llegeix-ne més…

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees Llegeix-ne més…

Bàtxelor en llengua catalana

El bàtxelor en llengua catalana té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat professional en l’àmbit de la llengua catalana. Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Comunicació

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratègics de les empreses. Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, Llegeix-ne més…

Bàtxelor en dret

El bàtxelor en dret té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i donar coneixement de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels continguts normatius de les diferents branques del dret. És una formació de caire generalista que té com a objectius l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència Llegeix-ne més…