Màster en enginyeria informàtica

Màster en enginyeria informàtica El màster en enginyeria informàtica proporciona les competències, els coneixements i les habilitats necessaris per a desenvolupar una activitat professional altament especialitzada en l’àmbit de la informàtica i en la direcció de projectes i equips dins d’aquest àmbit. Aquesta titulació complementa la formació que s’ofereix en el bàtxelor d’informàtica, fent més Llegeix-ne més…

Màster en administració d’empreses (MBA)

El màster en administració d’empreses (MBA) té com a objectiu principal respondre a la necessitat de preparar professionals altament capacitats per desenvolupar funcions de direcció o de responsabilitat en qualsevol tipus d’empresa i organització. Per a fer-ho es complementen els coneixements adquirits al bàtxelor en administració d’empreses amb coneixements avançats per afrontar les novetats i Llegeix-ne més…