Curs d’actualització en “Value Added Tax” (VAT)

Presentació i objectiu                                  El present curs té per objecte analitzar la influència de l’Impost sobre el Valor Afegit en el marc de les operacions internacionals. Per complir amb aquesta finalitat, s’estudiaran no només els règims relatius a les mercaderies (operacions intracomunitàries, importacions i exportacions), sinó també el tractament que aquest impost dispensa als serveis transfronterers Llegeix-ne més…

Curs d’actualització en Dret civil d’Andorra II (presencial)

Amb la col·laboració de Objectius Els objectius que es cerquen aconseguir amb curs d’actualització en dret civil d’Andorra II abasten el coneixement del dret de la persona i família així com el dret de successions per causa de mort. L’estudi d’aquest ampli conjunt de temes no s’efectua des d’una visió exclusivament dogmàtica o teòrica, sinó Llegeix-ne més…

Curs d’actualització en Fiscalitat i urbanisme d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de Objectiu: Obtenir una visió global del dret de l’urbanisme a Andorra. A qui va adreçat? Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit. Durada i horaris El curs té una càrrega de Llegeix-ne més…

Curs d’actualització en Dret administratiu d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de Objectius El curs d’actualització en dret administratiu d’Andorra pretén que l’estudiant tingui una visió general, però a la vegada pròxima, de l’Administració pública andorrana en el seu conjunt, de la seva organització, de l’actuació administrativa i de la posició jurídica de l’administrat respecte a aquesta, així com del procediment administratiu i Llegeix-ne més…