Pensament computacional (Aula Lliure)

El curs d’actualització en pensament computacional té un total de 6 crèdits europeus, una durada d’un semestre acadèmic, i és un programa que està format per l’assignatura següent: Pensament computacional  Objectius -Fomentar de la curiositat científica i les competències STAEM. -Utilitzar la tecnologia per crear, organitzar i comunicar contingut digital. -Dissenyar, escriure i depurar programes Llegeix-ne més…

Publicacions

La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució pública creada per la Llei d’universitats (BOPA núm. 53 any 9 del 20/8/1997). Com estableix l’exposició de motius de la llei 12/2008, del 12 de juny d’ordenació de l’ensenyament superior, l’accés al coneixement, en totes les seves manifestacions, és un requisit imperatiu per al progrés individual i per Llegeix-ne més…

Indicadors acadèmics

Resum històric 1988-2017: 1988: Creació de les escoles d’infermeria i informàtica 1989: Curs d’accés a l’ensenyament professional superior 1993: Diplomatura en informàtica de gestió 1997: Creació de la Universitat d’Andorra i del Centre d’estudis virtuals 1998: Inici Administració i finances i Accés al curs per a més grans de 25 anys 2002: Diplomatura en administració Llegeix-ne més…