Indicadors acadèmics

Resum històric 1988-2017: 1988: Creació de les escoles d’infermeria i informàtica 1989: Curs d’accés a l’ensenyament professional superior 1993: Diplomatura en informàtica de gestió 1997: Creació de la Universitat d’Andorra i del Centre d’estudis virtuals 1998: Inici Administració i finances i Accés al curs per a més grans de 25 anys 2002: Diplomatura en administració Llegeix-ne més…

Treballa amb nosaltres

Professorat fix El professorat fix és el que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte  és de durada indeterminada, i se signa després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 39.5 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior. Les places de professorat fix es fan públiques al Llegeix-ne més…

Curs d’actualització en Fiscalitat i urbanisme d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de Objectiu: Obtenir una visió global del dret de l’urbanisme a Andorra. A qui va adreçat? Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit. Durada i horaris El curs té una càrrega de Llegeix-ne més…

Contes per a la revista infantil Mil Dimonis

En el marc de l’assignatura de Recursos didàctics, els estudiants de segon any del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (UdA) han desenvolupat un projecte transfronterer conjuntament amb l’APLEC (Associació per a l’Ensenyament del Català) de Perpinyà, que ha consistit en la redacció de contes per a la revista infantil Mil Dimonis a través Llegeix-ne més…

Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra

  L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anunciar l’octubre del 2013 la renovació de la càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra (UdA), titulada “Tecnologies de la informació: Formació i desenvolupament solidari. El cas dels petits estats”. Així, es renovava per a un període de quatre anys més, Llegeix-ne més…