Contractació pública

Els contractes administratius que subscriu la Universitat d’Andorra es regeixen per la Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 (BOPA 75/2000). Són contractes administratius els que tenen per objecte l’execució d’obres, la gestió de serveis públics, la realització de subministraments i els encàrrecs de treballs d’assistència tècnica i d’assessorament i similars.

Els processos de contractació pública actualment oberts són:

 1. Concurs per al subministrament d’equips informàtics per a la Universitat d’Andorra
  1. Convocatòria (BOPA 27 del 3 de maig del 2017)
  2. Lliurament de les ofertes: fins les 13.00h del dia 2 de juny del 2017
  3. Obertura d’ofertes: a les 10.00h del dia 7 de juny del 2017
  4. Adjudicació
 1. Concurs per a la contractació dels treballs de manteniment de les instal·lacions tècniques de la Universitat d’Andorra
  1. Convocatòria (BOPA 31 del 17 de maig del 2017)
  2. Lliurament de les ofertes: fins les 13.00h del dia 15 de juny del 2017
  3. Obertura d’ofertes: a les 10.00h del dia 16 de juny del 2017
  4. Adjudicació

Per a qualsevol informació complementària, podeu posar-vos en contacte amb la Universitat d’Andorra a l’adreça següent: uda@uda.ad.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page