Prova d’accés a la Universitat d’Andorra per a més grans de 25 anys

Les convocatòries de la prova d’accés a la Universitat es realitzen al llarg de l’any, als mesos de juny i gener.
Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i la convocatòria no es considerarà esgotada quan el candidat no s’hagi presentat a cap dels exercicis, tant de la prova general com de la prova específica.
En el moment que l’estudiant és considerat “apte” en les proves d’accés, podrà matricular-se a la Universitat d’Andorra.

Període de preinscripció per les proves d’accés obert  fins al 31 de maig de 2017.

Normativa i horaris de la prova d’accés (juny 2017)

Models d’exàmens d’edicions anteriors

Matèries comunes

Matèries específiques

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page