Curs d’actualització en Cooperació internacional i voluntariat

Organitza

Image

Amb el suport de

 • Ministeri d’Afers Exteriors
 • Departament de Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

Objectius

 • Conèixer la situació actual del món globalitzat, les causes i les conseqüències i les relacions entre el nord i el sud.
 • Identificar les característiques de la cooperació internacional.
 • Adquirir els coneixements fonamentals sobre el context, els orígens i els actors de la cooperació internacional des d’una visió crítica de les relacions nord-sud.
 • Oferir una visió general del voluntariat i les seves característiques més importants.
 • Aprofundir en el coneixement i les característiques del voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Facilitar eines d’intervenció, habilitats bàsiques i maneig de situacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Dotar d’eines pel domini de les fases d’identificació, formulació i desenvolupament en la gestió d’iniciatives de cooperació internacional.
 • Conèixer les diverses iniciatives de cooperació que es porten a terme a Andorra.
 • Oferir elements que facilitin la identificació d’oportunitats de cooperació i sinergies amb les contraparts.
 • Mostrar processos i experiències de cooperació en el terreny prenent com a referència projectes de desenvolupament a Bolívia.
 • Conèixer i analitzar experiències concretes de projectes de desenvolupament, tant en l’àmbit local com en el global.
 • Dissenyar projectes de cooperació que després es puguin executar i portar a terme.
 • Oferir suport i col·laboració als projectes que es facin durant el curs.
 • Promoure i fomentar l’acció del voluntariat en l’àmbit local i internacional.
 • Impulsar iniciatives de promoció i formació del voluntariat entre els assistents al curs.
 • Fomentar una actitud crítica envers el desenvolupament i la cooperació.

Metodologia

Exposicions teòriques i casos pràctics. Taula rodona amb la participació d’entitats, organitzacions i persones voluntàries dins aquest àmbit d’intervenció.

A qui va dirigit

 • Persones interessades a complementar la seva formació personal per intervenir en projectes de cooperació internacional i d’acció humanitària com a model de diàleg i apoderament intercultural, i com a eina de transformació social.
 • Tècnics d’administracions públiques, privades i associacions encarregats de la gestió de projectes de cooperació i formació del voluntariat.

Grups reduïts

 • El nombre màxim d’estudiants és 35. Això permet que l’alumne rebi una atenció personalitzada.
 • En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, el criteri de selecció serà l’ordre de la preinscripció.
 • El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Durada i calendari

El programa suposa una dedicació de 45 hores, de setembre a gener del 2018, distribuïdes de la manera següent:

 • 35 hores de classe que es desenvoluparan en 14 sessions de dues hores i mitja, els dijous de les 19 a les 21.30 h. Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.
 • 10 hores de treball personal.

Responsable acadèmica

Carla Riestra González de Ubieta
Presidenta de Cooperand amb Llatinoamèrica

Programa

1.      El món actual: la globalització
1.1.   Definició i característiques de la globalització
1.2.   Els impactes de la globalització
1.2.1.      Capitalisme, emigració i pobresa
1.2.2.      Comerç internacional i pobresa
1.2.3.      Globalització i medi ambient
1.2.4.      Globalització i globofòbia

2.      Un món divers, un món desigual
2.1.   El Tercer Món: problemes econòmics i de subsistència
2.2.   El nivell de desenvolupament i els indicadors econòmics
2.3.   Les causes de la pobresa al món
2.4.   Riquesa, pobresa i desigualtat
2.5.   Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni
2.6.   L’educació, eina bàsica per al desenvolupament

3.      Les ONG
3.1.   Concepte, definició i tipus d’ONG
3.2.   Les ONG a Andorra
3.3.   Àrees de treball i projectes humanitaris i de desenvolupament

4.      La cooperació internacional i el voluntariat
4.1.   Conceptes i models de solidaritat
4.2.   Formació del voluntariat
4.2.1.      Les motivacions del voluntariat
4.2.2.      Dimensió personal i social del voluntariat en l’àmbit de la cooperació
4.2.3.      Objectius del voluntariat
4.2.4.      Drets i deures del voluntariat
4.3.   Voluntariat de curta i llarga durada
4.3.1.      Xoc cultural i adaptació
4.3.2.      Aspectes sanitaris que cal tenir en compte: vacunes i malalties tropicals
4.3.3.      Necessitats i respostes per part del voluntariat
4.3.4.      Experiències del voluntariat en l’àmbit de la cooperació
4.3.5.      Treball de camp i acció del voluntariat
4.4.   Plans d’actuació en situacions d’emergència
4.4.1.      Concepte, definició i tipus d’emergències
4.4.2.      Ajuts d’emergència i protocol d’actuació de crisis humanitàries
4.4.3.      Tsunami a Indonèsia i terratrèmol a Haití, com a exemples pràctics

5.      Treballem per al desenvolupament d’una situació real
5.1.   Àrees de treball i projectes de desenvolupament.
5.2.   La planificació estratègica en l’elaboració i el disseny de projectes com a eina universal adaptable als diversos àmbits d’acció local, nacional i internacional.
5.3.   Introducció a la planificació estratègica orientada als resultats basada en el  marc lògic. De la programació a la identificació. L’exercici de planificar, definir i prioritzar problemes.
5.4.   La formulació del projecte i la seva execució. Dels objectius als resultats. Introducció a la matriu del marc lògic. Qualitat i consistència del disseny com a base per a l’èxit.
5.5.   Seguiment i avaluació del projecte. Com podem mesurar la qualitat dels projectes, la pertinència, la factibilitat i l’eficàcia.
5.6.   Creació, elaboració i desplegament de diversos projectes.

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix a lliurar un projecte final. Només podran presentar el projecte final els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.

Per superar el procés d’avaluació cal superar la defensa del projecte final davant d’un tribunal.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en cooperació internacional i voluntariat.

Els estudiants de titulacions reglades de la Universitat d’Andorra podran obtenir el reconeixement d’1,5 crèdits europeus.

Preinscripció i matrícula

 • Termini de preinscripció: fins al 15 de setembre del 2017
 • Preu: 50 euros

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page