Curs d’actualització en Atenció centrada en la persona amb afectació cognitiva

Image         ALZHEIMER logo curtb            

Amb la col·laboració de

                    

Presentació

Aquest curs es contempla en el marc d’un programa de postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), del qual en constitueix el segon mòdul (de 5 crèdits). El conjunt del programa de postgrau inclou 6 mòduls. En cas que hi hagi el nombre mínim d’estudiants necessaris per posar en marxa cadascun dels mòduls, s’oferirà el postgrau complet. En aquesta situació els estudiants que hagin superat aquest curs d’actualització tindran el segon mòdul del postgrau reconegut.

El postgrau complet té la planificació següent:

Curs Bases neurològiques i clíniques Mòdul del postgrau 1 De setembre a desembre del 2017
Curs en Atenció centrada en la persona amb afectació cognitiva Mòdul del postgrau 2 De febrer a maig del 2018
Curs en Relació interpersonal a través de la comunicació Mòdul del postgrau 3 2018
Curs en La família i l’entorn significatiu de la persona Mòdul del postgrau 4 2019
Curs en La mirada organitzativa i l’acompanyament Mòdul el postgrau 5 2019
Curs en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra Mòdul del postgrau 6 2020
Treball final de postgrau Mòdul del postgrau TFP 2020

En aquest curs es posiciona la mirada des de l’atenció centrada en la persona fet que guiarà l’acompanyament de la persona amb deteriorament cognitiu. Es dóna l’oportunitat d’adquirir coneixements aplicables a la pràctica professional habitual. Alhora, també dóna l’oportunitat de continuar treballant amb el tema seguint els mòduls següents

Principalment introduirem el marc de referència de l’ACP per que ens ajudi a reflexionar i a la pressa de decisions en els dilemes que plantegen les situacions complexes a l’hora d’acompanyar a persones en situacions d’altes dependències cognitives i s’adquiriran tècniques per treballar i acompanyar les persones apropant-nos a la seva realitat. Sense oblidar, com ens apropem al final de la vida i acompanyem el en el dol. També per ajudar a la interiorització dels conceptes i marcs generats, treballarem des del treball de casos pràctics com una eina d’aprofundir en l’aplicació del coneixement.

Objectius

 • Reflexionar i clarificar les falses creences, prejudicis i estereotips estigmatitzadors entorn de la malaltia i les persones que la pateixen
 • Desenvolupar plans d’atenció individualitzats i personalitzats, garantint els seus drets i un tracte digne, així com fomentant la seva autonomia i benestar
 • Desenvolupar actituds i habilitats relacionals especialitzades per a la comunicació i la interacció amb la persona i la seva família

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut i social, que treballen en l’àmbit de la persona amb diferents tipus de deteriorament cognitiu i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Exposicions teòriques i resolució de casos pràctics.

Lectures i anàlisi de textos, documents i/o materials audiovisuals, presentacions orals, fòrums de debat, realització d’exercicis.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 5 crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de febrer i a maig del 2018, distribuïdes de la manera següent:

 • 40 hores de classe que es desenvoluparan els dies :
   • 02 de febrer (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 23 de febrer (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 23 de març (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 20 d’abril (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 18 de maig (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
 • 110 hores de treball personal

Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és 25. Això permet que l’alumne rebi una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, seran valorades per un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Elena Fernández efernandez@alzheimercatalunya.org

Professorat

Bonafont, Anna. Antropòloga i Infermera. Màster en Envelliment Actiu. Diplomada en Psicologia i Envelliment. Doctora. Professora de la FCSB de la UVIC.

Cucurella, Eulàlia  Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (1999 – UB), Diplomada en Treball Social (Promoció 1971 (convalidació del títol d’Assistent Social pel de diplomat l’any 1990 – UB), Gerontòloga (1991 – UB) i Màster en Metodologia de Avaluació i Millora de la Qualitat (2004 – UAB).

Fernández, Elena. Llicenciada en Psicologia, Universitat Barcelona i Màster en gerontologia clínica, Universitat del Sud de Califòrnia, Los Angeles, USA. Postgrau en Direcció d’empreses, EADA, Barcelona. Seminari de “Rols, Sistemes i Contextos”, Institut Innova. Certificació en Consultoria i Canvi per la Tavistock Institute, Londres, UK.

Gómez Paqui.  Diplomada en Treball Social per la Universitat de Saragossa  al 1997 i Màster en Gerontologia Social per la Universitat de Barcelona al 2000.

Navarro, Sandra. Llicenciada en Psicologia Clínica i de la Salut. Doctorat i Diploma d’estudis avançats en Neurociència Cognitiva, màster en Neuropsicologia i en Bioètica i postgrau en Retard mental i Rehabilitació Cognitiva. Actualment neuropsicòloga a SAINE i al Centre Sociosanitari el Cedre. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial del SAAS.

Vila Josep. Llicenciat en psicologia, especialitat en psicologia clínica d’adults, UAB, Barcelona 1986. Màster en gerontologia clínica per la USC (Universitat of Southern California), Los Angeles, USA 1992; Màster en teràpia sistèmico-familiar, servei de psiquiatria de l’hospital de Sant Pau, UAB, Barcelona 2009, i Màster en coaching sistemic per a organitzacions, UAB, Barcelona 2017.

Programa acadèmic

2 de febrer del 2018

 • 2.1  Mirada antropològica. Representacions socials i estigma. Anna Bonafont (horari: 9 a 13)
 • 2.2  Principis i fonaments de l’ACP amb persones amb afectació cognitiva. Elena Fernández (horari: 15 a 19)

23 de febrer del 2018

 • 2.3  Contextualitzar els comportaments disfuncionals. Elena Fernández (horari: 9 a 11)
 • 2.4  Acompanyament en els processos de final de vida. Eulàlia Cucurella (horari: 11 a 13 i 15 a 19)

23 de març del 2018

 • 2.5  Enfocament biogràfic i relats de vida. Anna Bonafont (horari: 9 a 13 i 15 a 19)

20 d’Abril del 2018

 • 2.6  Pla d’atenció al procés d’acompanyament. Josep Vila (horari: 9 a 13 i 15 a 19)

18 de maig del 2018

 • 2.7  Experiències d’acompanyament. Treball de casos. Paqui Gómez (horari: 9 a 13)
 • 2.8  El treball de quotidianitat com a eix d’estimulació. Sandra Navarro (horari: 15 a 19)

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix en un treball. Només podran presentar el treball els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.

El termini de lliurament del treball serà el dia 25 de maig de 2018.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Atenció Centrada en la Persona amb afectació cognitiva expedit conjuntament per la Universitat d’Andorrà i la Universitat de Vic, universitat Central de Catalunya.

En cas que es pugui dur a terme el Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), aquest diploma serà reconegut pel mòdul 2 del postgrau (de 5 crèdits).

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 26 de gener del 2018
L’import de la matrícula és de 740€. La Fundació Crèdit andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 370€.
Lloc: www.uda.ad
Accés directe al formulari: https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=5GJM8UX53HGCEWLPOCE27E95AK3QXGV5
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç pot copiar directament l’adreça al seu navegador

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

logo AAMA NOU