Curs d’actualització en bases neurològiques i clíniques

Image         ALZHEIMER logo curtb            

Amb la col·laboració de

                    

Presentació

Aquest curs es contempla en el marc d’un programa de postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), del qual en constitueix el primer mòdul (de 2 crèdits). El conjunt del programa de postgrau inclou 6 mòduls. En cas que hi hagi el nombre mínim d’estudiants necessaris per posar en marxa cadascun dels mòduls, s’oferirà el postgrau complet. En aquesta situació els estudiants que hagin superat aquest curs d’actualització tindran el primer mòdul del postgrau reconegut.

El postgrau complet té la planificació següent:

Curs Bases neurològiques i clíniques Mòdul del postgrau 1 De setembre a desembre del 2017
Curs en l’Atenció Centrada  a la persona amb deteriorament cognitiu Mòdul del postgrau 2 2018
Curs en relació interpersonal a través de la comunicació Mòdul del postgrau 3 2018
Curs en La família i l’entorn significatiu de la persona Mòdul del postgrau 4 2019
Curs en la mirada organitzativa i l’acompanyament Mòdul el postgrau 5 2019
Curs en aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra Mòdul del postgrau 6 2020
Treball final de postgrau Mòdul del postgrau Treball fi de postgrau 2020

En aquest curs es treballaran els principis generals de les funcions cerebrals per entendre el desenvolupament que es considera dins la normalitat. Es considera rellevant conèixer les característiques del desenvolupament i funcionament cerebral.

Alhora, també es treballarà per reconèixer els aspectes que identifiquen el deteriorament cognitiu, les característiques i les causes principals dels trastorns de memòria, dels trastorns del llenguatge, del comportament, etc. Així com el diagnòstic i tractament, tant farmacològic com no farmacològic.

En aquest curs s’assenten les bases a nivell de coneixements vers l’acompanyament de les persones que pateixen deteriorament cognitiu i les seves famílies. Es dóna l’oportunitat d’adquirir coneixements aplicables a la pràctica professional habitual. Alhora, també dóna l’oportunitat de continuar treballant amb el tema seguint els mòduls següents.

Objectius

  • Identificar les bases del desenvolupament cerebral, així com dels aspectes que es consideren dins la normalitat.
  • Reconèixer els aspectes considerats com a deteriorament cognitiu, més enllà dels dèficits ocasionats pel procés d’envelliment saludable.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals dels àmbits de la salut i social, que treballen, tant des de l’atenció directa com des de la planificació i gestió, amb persones amb diferents tipus de deteriorament cognitiu i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest sector.

Metodologia

Exposicions teòriques i resolució de casos pràctics.

Lectures i anàlisi de textos, documents i/o materials audiovisuals, presentacions orals, fòrums de debat, realització d’exercicis.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de setembre a desembre del 2017. Aquesta dedicació es distribueix de la manera següent:

  • 20 hores de classe:
    • 22 de setembre, de 9h a 13h i de 15h a 19h
    • 20 d’octubre, de 9h a 13h
    • 17 de novembre, de 9h a 13h i de 15h a 19h
  • 40 hores de treball personal

Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és 25. Això permet que l’alumne rebi una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, seran valorades per un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Sara Esqué sesque@uda.ad
Diplomada en infermera. Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement. Màster en nutrició humana. Postgrau en infermeria gerontològica i geriàtrica. Professora de la Universitat d’Andorra. Membre del grup de recerca interdisciplinari en educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra.

Professorat

Albanell, Neus. Metgessa al servei de Geriatria i PADES (Programa d’Atenció Domiciliària i Equip de Suport), Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Professora col·laboradora de l’Escola d’infermeria de la Universitat d’Andorra.

Rovira, Joan Carles. Metge Geriatre, Unitat Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d’Osona. Hospital Sant Jaume-Consorci Hospitalari de Vic. Màster en Gerontologia Clínica UAB. Professor UVic. Professor Màster Psicogeriatria UAB. Tutor Residents Geriatria CHV.

Programa acadèmic

1. Principis generals de les funcions cerebrals:

a. Desenvolupament neural
b. Plasticitat neural i períodes crítics/sensibles
c. Desenvolupament de la parla i el llenguatge
d. Desenvolupament de l’atenció
e. Desenvolupament del reconeixement/comprensió d’objectes
f. Desenvolupament de la regulació de l’emoció i el temperament
g. Desenvolupament de la cognició social

2. Deteriorament cognitiu:

a. Alteracions neurològiques i deteriorament cognitiu
b. Demències: classificació, etiologia, diagnòstic diferencial i clínica
c. Proves diagnòstiques i instrumentals més freqüents
d. Tractament farmacològic i no farmacològic

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix en un treball. Només podran presentar el treball els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.

El termini d’entrega del treball serà el dia 20 de desembre del 2017.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en bases neurològiques expedit conjuntament per la Universitat d’Andorra i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.

En cas que es pugui dur a terme el Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), aquest diploma serà reconegut pel mòdul 1 del postgrau (de 2 crèdits).

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 7 de setembre del 2017
L’import de la matrícula és de 460€. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 230€.
Lloc: www.uda.ad

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

logo AAMA NOU

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page