Curs d’actualització en Dret de la Unió Europea

Amb la col·laboració de

Objectius

A l’hora en que es planteja la possibilitat d’una aproximació del Principat d’Andorra a la Unió Europea, aquest programa té la vocació de donar una visió integrada i transversal  del dret europeu, ja sigui en la seva visió més institucional amb l’objectiu de conèixer les institucions europees, el seu funcionament i les seves competències com també d’altra part el dret material comunitari: Les quatre llibertats, les regles de lliure competència així com el funcionament de les polítiques comunitàries i el seu abast i utilització per part dels ciutadans de la Unió o dels estats associats.

Aquesta formació dona una visió complerta dels diferents aspectes del funcionament i de l’abast del dret comunitari, cosa que permet a tots aquells professionals que tinguin tard o d’hora que tractar o bé amb les institucions comunitàries o bé amb el dret comunitari entendre quin es el funcionament bàsic d’un dret tant específic com el dret comunitari

A qui va adreçat?

Aquest programa s’adreça a tots aquells professionals que hagin de tractar, tard o d’hora, o bé amb les institucions comunitàries o bé amb el dret comunitari.

Durada i horaris

El curs té una durada de 42 hores que es desenvoluparan de febrer a juny del 2018. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h els dimarts.

Programa

I.- Historia de la construcció europea (3 hores)

 • La creació de les Comunitats: del Tractat CECA al tractat CEE
 • La consolidació del mercat Comú: L’acte Únic:
 • La Unió Europea: Tractat de Mastricht
 • La refundació europea: El tractat de Lisboa.
 • Diferencia entre UE i Consell d’Europa

II.- Institucions de la UE (3 hores)

 • El Parlament Europeu
 • La Comissió Europea
 • El consell de Ministres – Consell Europeu
 • Les jurisdiccions europees: La Cort de Justícia de l’UE i el Tribunal de Primera instancia
 • El Banc Central Europeu

III.- Fonts del dret comunitari (6 hores)

 • Primacia del dret comunitari
 • Els tractats
 • El reglament
 • Les directives
 • Les decisions i recomanacions
 • El dret International
 • la jurisprudència i els principis generals del dret

IV.- Dret material del mercat interior (les 4 llibertats)

 • Llibertat de circulació de mercaderies (3 hores)
 • Llibertat de circulació de serveis (3 hores)
 • Llibertat de circulació de capitals (3 hores)
 • Llibertat de circulació de persones (3 hores)

V.- Lliure competència i ajudes estatals (6 hores)

 • Concentracions d’empreses
 • Acords d’empreses i abusos de posició dominant
 • Ajudes estatals
 • Mercats públics

VI.- Contenciós comunitari (6 hores)

 • Recurs d’anulació
 • Recurs prejudicial
 • Recurs d’incompliment o de manquement
 • Recurs de responsabilitat

VII.- Dret fiscal europeu (3 hores)

A.- Dret fiscal

 • Síntesi de les directrius sobre l’IVA
 • Impostos sobre societats. Projecte d’unificació de la base d’imposició (projecte ACCIS)
 • Cooperació administrativa. Intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, intercanvi automàtic
 • Lluita contra el frau i l’evasió fiscal

B.- Vigilància dels bancs per la BCE

 • Reglament sobre les regles prudentials
 • Reglament sobre el salvament de bancs

VIII.- Dret de protecció del consumidor (3 hores)

 • La directiva 93/13/ CEE sobre clàusules abusives.
 • El desenvolupament de la protecció efectiva del consumidor pel TJUE.
 • Supòsits rellevants de protecció: venciment avançat, interessos de demora, clàusula sol, etc…
 • La normativa de protecció del consumidor a Andorra i els criteris adoptats pel TSJA.  Comparativa amb el sistema europeu.

Responsable acadèmic

 • Miquel Bellera Gracia

Professorat

 • Joan Manel Abril Campoy
 • Miquel Bellera Gracia
 • Marc Blanquet
 • Silvia Estrada Alberich
 • Marta Ortega Gómez
 • Bernard Plagnet

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera aprovant l’examen que es farà el dia 5 de juny de 2018 a les 18.30h a la Universitat d’Andorra.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret de la Unió Europea emès per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula

 • Preinscripcions i matrícula: fins al 16 de gener de 2018
 • Lloc: https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=K8RK952RSP5NB2LKMPLCU15FAQ7G3W0A
 • L’import de la matrícula és de 600,00 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 300,00 €.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria