Curs d’actualització en dret penal i processal penal d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de

Objectius

El curs es centra respecte del Dret substantiu en les especificitats de la part general del dret penal andorrà, i en els títols I a V de la part especial mitjançant comentaris al Codi Penal vigent, així com en un estudi del Dret processal penal.

A qui va adreçat?

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i horaris

El curs té una càrrega de 6 crèdits que es distribueixen en 60 hores lectives i una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 120 hores d’estudi. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h amb el calendari següent: 04-04, 05-04, 06-04, 18-04, 19-04, 20-04, 25-04, 26-04, 27-04, 02-05, 03-05, 04-05, 09-05, 10-05, 11-05, 16-05, 17-05, 18-05, 23-05, 24-05.

Programa

Dret penal
Tema 1- Introducció al Codi Penal, l’Exposició de motius.
Tema 2- Les garanties penals i l’aplicació de la llei penal.
Tema 3- La infracció penal.
Tema 4- Les penes i les mesures de seguretat.
Tema 5- Extinció de la responsabilitat criminal i responsabilitat civil.
Tema 6- Delictes contra la vida i la integritat física i moral.

Dret processal penal

Tema 1.- Els sistemes processals penals. El codi de procediment penal andorrà
Tema 2.- Acció penal
Tema 3.- Acció civil ex delicte
Tema 4.- Objecte del procés penal
Tema 5.- Els subjectes del procés penal
Tema 6.- La instrucció o sumari. Mesures cautelars personals i reals
Tema 7.- Etapa intermèdia i judici oral
Tema 8.- Procediments especials o amb especialitats procedimentals

Responsables acadèmics

Dret penal

Jesus Jiménez Naudi
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va ser Secretari judicial del 1978 al 1987. Des del mes de maig de 1988 exerceix liberalment la professió d’advocat. És Secretari lletrat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, des del mes de març de 1997.
Autor del recull de Legislació i Jurisprudència penal del Principat d’Andorra (1995).
Ha estat Ponent de la Comissió redactora de la Llei qualificada de modificació del Codi de Procediment Penal (1998-1999). Membre del Comitè d’experts designat per la Comissió del M.I. Consell General per a la redacció d’un projecte de Codi Penal (1999-2004).
Es professor-coordinador de l’àrea de Dret Penal del Curs de Dret Andorrà de la Universitat d’Andorra des de l’any 2001.

Dret processal penal

David Vallespín Pérez
Catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona. Advocat ICAB  (NE). Ha estat també vicerector d’estructures i governança de la Universitat de Barcelona. Autor de 14 monografies jurídiques i gran nombre d’articles a les més prestigioses revistes especialitzades pel que fa al dret processal. Professor del Màster d’Advocacia UB-ICAB, així com del Màster de Processal Civil ICAB.

Professorat

Azahara Cascales Ruiz
Jesus Jiménez Naudi
Maria Ángeles Moreno Aguirre
Josep Maria Pijuan Canadell
Josep Maria Tamarit Sumalla
David Vallespín Pérez

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.
El procés d’avaluació, que requereix el mínim del 80% de l’assistència, se supera mitjançant una prova si s’obté una nota igual o superior a 5/10. La prova serà el dia 1 de juny del 2017 a les 18.30h.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret civil d’Andorra I emès per la Universitat d’Andorra.

Informació addicional

Aquest curs d’actualització forma part del postgrau en dret andorrà. Els estudiants que el superin podran obtenir el reconeixement d’aquesta part dins del pla d’estudis del postgrau en dret andorrà durant els tres anys següents a la data de matrícula d’aquest curs.
En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula a aquest curs, cal sol·licitar una sol·licitud d’avaluació d’estudis.
Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs de postgrau.

Preinscripcions i matrícula

  • Preinscripcions i matrícula: fins al 26 de març del 2017.
  • Lloc: www.uda.ad

L’import de la matrícula és de 660 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 409,20€.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page