Curs d’actualització en Fiscalitat i urbanisme d’Andorra (presencial)

Amb la col·laboració de

Objectiu:

Obtenir una visió global del dret de l’urbanisme a Andorra.

A qui va adreçat?

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals o estudiants del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i horaris

El curs té una càrrega de 4 crèdits que es distribueixen en 39 hores lectives i una dedicació de l’estudiant d’aproximadament 75 hores d’estudi. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h amb el calendari següent: 27-09, 04-10, 11-10, 18-10, 25-10, 08-11, 15-11, 28-11, 29-11, 12-12, 13-12, 19-12, 20-12.

Programa

FISCALITAT

1. Introducció a la fiscalitat andorrana

 • 1.1. Introducció
 • 1.2. Potestat normativa i principis tributaris
 • 1.3. Els Tributs
 • 1.4. Procediments tributaris

2. Imposició directa sobre els residents fiscals

 • 2.1. Introducció
 • 2.2. Impost sobre societats
 • 2.3. Impost sobre la renda de les persones físiques
2
 • 2.4. Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

3. Imposició indirecta

 • 3.1. Introducció
 • 3.2. Impost General Indirecte
 • 3.3. Impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
 • 3.4. Impostos especials
 • 3.5. Impost indirectes sobre la prestació de serveis d’assegurança
 • 3.6. Impostos duaners

4. Fiscalitat internacional

 • 4.1. Impost sobre la renda dels no residents fiscals
 • 4.2. Convenis per l’intercanvi d’informació fiscal
 • 4.3. Convenis per evitar la doble imposició internacional

URBANISME

Relacionat amb el manual publicat per l’UdA “Introducció al dret de l’urbanisme”[1]

1. Instruments d’ordenació del Govern

 • 1.1. Directius d’ordenació
 • 1.2. Reglament urbanístic. Reglament d’urbanització. Reglament de construcció
 • 1.3. Projectes d’interès nacional i plans sectorials

2. Els instruments d’ordenació dels comuns

 • 2.1. Introducció (pàg. 179 a 182)
  • 2.1.1. Instruments d’ordenació dels comuns
  • 2.1.2. Preeminència dels projectes d’interès nacional i dels plans sectorials sobre els POUP
 • 2.2. El Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). (pàg. 182 a 193)
  • 2.2.1. Contingut del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP)
  • 2.2.2. Objectius del POUP
 • 2.3. Classificació i qualificació del sòl (pàg. 194 a 216)
  • 2.3.1. Distinció entre classificació i qualificació del sòl
  • 2.3.2. Classificació del sòl
  • 2.3.3. Sectors
  • 2.3.4. Qualificació i creació de zones/sistemes d’ordenació/Usos
 • 2.4. Sistemes de comunicació. Equipaments i serveis públics (pàg. 222 a 230)
  • 2.4.1. Sistemes de comunicació
  • 2.4.2. Equipaments i serveis públics
 • 2.5. Altres instruments dels comuns: programes, polígons d’actuació i plans especials d’infraestructures, equipaments i serveis col·lectius (pàg. 250 a 260)
  • 2.5.1. Introducció
  • 2.5.2. Programes de rehabilitació d’edificis, de reformes, de protecció i de sanejament
  • 2.5.3. Polígons d’actuació
  • 2.5.4. Plans especials d’infraestructures, equipaments i serveis col·lectius

3. Actuació urbanística i posada en execució de la planificació

 • 3.1. Contingut dels plans parcials (pàg. 283 a 300)
 • 3.2. Els plans especials (pàg. 309 a 312)

4. Ús, conservació i estat de ruïna. Règim de fora d’ordenació. Llicències. Protecció de la legalitat urbanística. Procediment contenciós. Tècnica d’urbanisme

 • 4.1. Llicències (pàg. 322 a 341)
 • 4.2. Protecció a la legalitat urbanística (pàg. 341 a 355)

Responsables acadèmics

 • Joan Casajuana Garrigós, advocat
 • Eduard Jordi Bobé, economista

Professorat

 • Enric Casadevall Pallé, advocat
 • Joan Casajuana Garrigós, advocat
 • Sergi Colell Llinàs, advocat
 • Eduard Jordi Bober, economista
 • Marc Vilallonga Puy, advocat

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

El procés d’avaluació, que requereix el mínim del 80% de l’assistència, se supera mitjançant una prova si s’obté una nota igual o superior a 5/10. La prova serà el dia 9 de gener del 2018 a les 18.30h.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, el criteri de selecció serà l’ordre de la preinscripció.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en fiscalitat i urbanisme d’Andorra emès per la Universitat d’Andorra.

Informació addicional

Aquest curs d’actualització forma part del postgrau en dret andorrà. Els estudiants que el superin podran obtenir el reconeixement d’aquesta part dins del pla d’estudis del postgrau en dret andorrà durant els tres anys següents a la data de matrícula d’aquest curs.

En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula a aquest curs, cal sol·licitar una sol·licitud d’avaluació d’estudis.

Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs de postgrau.

Preinscripcions i matrícula:

 • Preinscripcions i matrícula: fins al 6 de setembre del 2017.
 • Lloc: www.uda.ad

L’import de la matrícula és de 440 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 272,80 €.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria

[1] Llibre d’introducció al dret de l’urbanisme d’Andorra. Universitat d’Andorra i Fundació Crèdit Andorrà Autors: Enric Casadevall Pallé – Joan Casajuana Garrigós

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page