Cursos de llengua i cultura portugueses

Organitzat amb

.

Presentació

La Universitat d’Andorra organitza amb el Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., tres cursos de llengua i cultura portugueses, amb l’objectiu d’oferir un coneixement general elemental i intermedi de la llengua i la cultura portugueses, corresponent als nivells A1, B1 i C1.1 del marc europeu de llengües (CEFR).

En aquests cursos s’abordaran les característiques lingüístiques generals de la variant europea de la llengua portuguesa per poder assolir i desenvolupar un nivell bàsic i intermedi de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral en situacions comunicatives quotidianes. Pel que fa als continguts culturals, l’objectiu és que l’estudiant comprengui i aprofundeixi en els aspectes comunicatius i pragmàtics bàsics del portuguès: formes de tractament, expressions habituals; com també en els principals aspectes de la cultura portuguesa a través de la literatura, la música, els símbols, la història i la geografia de Portugal.

Destinataris del curs

L’activitat està dirigida tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada major de 18 anys.

Avaluació i crèdits

Es faran dos exàmens parcials i un de final.

Els estudiants de formació reglada que superin l’avaluació del curs podran reconèixer 3 crèdits europeus de lliure elecció.

Professora

Sra. Paula Ribeiro.

Durada i calendari

Inici: a partir del 20 febrer del 2017
Finalització: 22 de juny del 2017

Les classes tindran lloc a la Universitat d’Andorra amb els horaris següents:

 • Nivell A1:
  • dimarts, de 18.30 a 20.00 h
  • dijous, de 18.30 a 20.00 h
 • Nivell B1:
  • dilluns, de 17.00 a 18.30 h
  • dimecres, de 17.00 a 18.30 h
 • Nivell C1.1:
  • dimarts, de 17.00 a 18.30 h
  • dijous, de 17.00 a 18.30 h

Accés, preinscripció i matrícula

Accés: haver complert els 18 anys abans de l’inici del curs.

Preinscripció i matrícula: fins al 12 de febrer del 2017

Preu: 30 € (gratuït per als estudiants de formació reglada i per al personal de la Universitat d’Andorra).

Formulari de preinscripció

Places limitades.

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
A/e: uda@uda.ad

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page