Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Image          logoaba

Introducció

En els darrers anys la comunitat internacional ha fet que la lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme esdevingui una prioritat. Conseqüentment, la implementació nacional dels estàndards internacionals en aquesta matèria ha comportat que les obligacions derivades del compliment de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals hagin experimentat un desenvolupament important. Aquestes obligacions afecten a un nombre cada cop major de subjectes obligats, professionals del sector bancari, financer, immobiliari, comercial, de l’assessorament fiscal i comptable, advocats i notaris i membres d’altres professions jurídiques independents, economistes i gestors així com associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

D’altra banda, la repercussió mediàtica d’alguns processos d’investigació judicial han sensibilitzat a la societat sobre la importància de la nova normativa que té com a objectiu evitar que el sistema financer i els altres professionals subjectes obligats puguin ser utilitzats en actes de blanqueig de capitals, vulnerables o còmplices d’una activitat delictiva com el blanqueig de capitals.

Per tant, és de gran interès comprendre la normativa vigent en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i aquest és l’objectiu d’aquest programa de formació.

A qui va adreçat?

A tots aquells subjectes obligats, professionals del sector bancari, financer, immobiliari, comercial, de l’assessorament fiscal i comptable, advocats i notaris i membres d’altres professions jurídiques independents, economistes i gestors així com associacions i altres entitats sense ànim de lucre.., que vulguin aprofundir en la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.

Metodologia

Sessions presencials que combinaran l’exposició teòrica de la normativa amb l’aplicació en casos reals.

Els materials utilitzats a les classes presencials estaran disponibles a l’aula del campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen 24 hores de classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 15 a les 19h) de febrer a abril del 2017.

El calendari de les sessions presencials és el següent:

Sessió Data Professor i temari
1 10 febrer 2017 Luis Viñuales – Bloc I
2 17 febrer 2017 Luis Viñuales – Bloc I
3 3 març 2017 Francisco Porta – Bloc II
4 10 març 2017 Francisco Porta – Bloc II
5 17 març 2017 Bloc III
Christophe Canler
Xavier DiazIvan López
Amparo Nieto
Jordi París
6 24 març 2017
7 31 març 2017 PROVA

Programa

Els continguts del programa són els següents:

BLOC I

1.- Introducció al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme:
1.1.- Concepte i característiques
1.2.- Tipologies
1.3.- Riscs pel sistema financer i conseqüències econòmiques
2.- Estàndards internacionals:
2.1.- Organitzacions i estàndards internacionals
2.2.- Grup d’acció financera: 40 recomanacions GAFI  i avaluacions
3.- Sistema preventiu andorrà:
3.1.- Normativa i jurisprudència
3.2.- Règim sancionador
3.3.- El delicte fiscal com antecedent del delicte de blanqueig de capitals.
3.4.- Moviment d’efectiu transfronterer

BLOC II

4.- Tècniques de detecció del blanqueig i catàleg d’operacions de risc:
4.1.- Tècniques de blanqueig a través d’activitats i professionals no financeres
4.2.- Tècniques de blanqueig a través d’institucions financeres
4.3.- Catàleg de riscs
4.3.1.- Operacions de risc per a entitats de crèdit
4.3.2.- Operacions de risc de blanqueig de capitals per a professionals
4.3.3.- Operacions de risc en activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació de compravenda d’immobles
4.3.4.- Operacions de risc per a entitats asseguradores
5.- Valoració del risc. Enfocament basat en el risc propugnat per GAFI:
5.1.- Domini de la gestió del risc del blanqueig en les entitats financeres5.2.- Valoració del risc en transaccions internacionals
5.3.- Aplicació a les declaracions d’operacions de sospita i a les tipologies de blanqueig

BLOC III

6.- Obligacions dels professionals:
6.1.- KYC
6.2.- Obligacions de comunicació i col·laboració
6.3.- Mesures de control intern
7.- Supervisió:
7.1.- Rol del supervisor de la UIFAND

Responsable acadèmic

Esther Puigcercós Font
Llicenciada en Administració i direcció d’empreses a la Universitat de Barcelona.
Directora general de l’Associació de Bancs Andorrans.
Experta en auditoria i direcció financera.

Professorat

Francisco de Asís Porta Ugalde
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses al Colegio Universitario de Estudios Financieros.
Durant 12 anys, membre del grup directiu del Banco de España i del SEPBLAC (UIF espanyola).
Director de Deloitte España.
Expert en blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Luis Viñuales Sebastián
Llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona.
Advocat i soci responsable de l’Àrea de Dret Fiscal d’Uria Menéndez a Barcelona.
Assessor en l’àmbit normatiu de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Ha intervingut regularment com a expert jurídic davant del MONEYVAL (Consell d’Europa) des de 2007.

Responsables de compliment normatiu dels bancs andorrans:
Christophe Canler
Xavier Diaz
Ivan López
Amparo Nieto
Jordi París

La cloenda del curs anirà a càrrec del Sr. Carles Fiñana, Cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND)

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un examen tipus test i la resolució de dos casos pràctics.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripcions i matrícula:

  • Preinscripcions i matrícula: fins al 26 de gener del 2017.
  • Lloc: www.uda.ad
  • Import: 300 €

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page