Postgrau en Dret andorrà

Amb la col·laboració de

Presentació i objectius

En una societat dinàmica i competitiva com l’actual, és essencial disposar d’una formació específica i adaptada a l’entorn social que faciliti el desenvolupament de la professió.

És per aquest motiu que la Universitat d’Andorra, amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, el Consell Superior de la Justícia i l’Institut d’Estudis Andorrans, el Govern i el Col·legi d’Advocats d’Andorra van desenvolupar una formació específica en dret andorrà que es va començar a oferir l’any 2000.

La llei 48/2014 de l’exercici de la professió d’advocat i el posterior reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, aprovat el maig del 2016, destaquen la funció social rellevant de la professió d’advocat, revestida d’un vessant públic palès, que requereixen uns coneixements suficients del dret processal i material andorrà, de la deontologia de la professió d’advocat, de la pràctica jurídica andorrana i de la llengua catalana, per tal de garantir l’exercici adequat d’aquesta professió.

D’acord amb aquesta normativa, el postgrau en dret andorrà garanteix els coneixements teòrics en dret andorrà exigits i eximeix a les persones que el superen, de la realització de la prova escrita de caràcter teòric i de la prova de coneixement de la llengua catalana.

L’objectiu fonamental d’aquest programa és aprofundir en les especificitats del dret d’Andorra per tal de donar eines que facilitin la pràctica professional al nostre entorn.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris en l’àmbit del dret i a professionals del dret interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 36 crèdits europeus corresponents a 360 hores lectives i  aproximadament 700 hores de treball individual necessari per preparar les sessions lectives i els exàmens de cada bloc. El programa es desenvolupa de setembre 2016 a febrer 2018.

Les sessions lectives es faran els dimarts, dimecres i dijous de les 18.30 a les 21.30 h a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant disposi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, el criteri de selecció serà l’ordre de la preinscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Responsable acadèmic

Dr. Pere Pastor Vilanova

Programa

 • BLOC 1: Constitució i altres fonts del dret d’Andorra (60 hores)
 • BLOC 2: Dret civil d’Andorra I (60 hores)
 • BLOC 3: Dret processal civil i dret internacional privat d’Andorra (60 hores)
 • BLOC 4: Dret penal i dret processal penal d’Andorra (60 hores)
 • BLOC 5: Dret administratiu (40 hores)
 • BLOC 6: Fiscalitat i urbanisme d’Andorra (40 hores)
 • BLOC 7: Dret civil d’Andorra II (40 hores)

El material didàctic estarà disponible en suport digital a l’aula del postgrau de l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació

Per superar el procés d’avaluació, cal haver assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives. Si es compleix aquest requisit, es pot obtenir la qualificació final del programa mitjançant dues convocatòries:

 • Primera convocatòria: avaluació continuada
  Es realitzarà una prova per a cadascun dels set blocs pocs dies després de finalitzar les sessions presencials de cadascun d’ells. Si la nota de tots els blocs és igual o superior al 5/10 s’obtindrà la nota final fent la mitjana ponderada en funció dels crèdits de la qualificació obtinguda en les set proves dóna la nota d’avaluació continuada.
 • Segona convocatòria: avaluació final
  Es farà una prova per a cada bloc. Si l’estudiant té algun bloc aprovat en la primera convocatòria es guardarà la nota i no cal que s’examini. Si la nota de tots els blocs és igual o superior al 5/10 s’obtindrà la nota final fent la mitjana ponderada en funció dels crèdits de la qualificació obtinguda en les set proves.

Per superar el programa, la qualificació obtinguda ha de ser superior o igual a 5/10.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en dret andorrà expedit per la Universitat d’Andorra. En cas que no disposin de titulació universitària reconeguda a Andorra, obtindran un diploma d’aprofitament en dret andorrà.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: fins al 14 de setembre del 2016

L’import de la matrícula és de 3.700€. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 38% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 62% restant del cost de la matrícula, és a dir 2.300€.

Lloc: www.uda.ad

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page