Extensió Universitària

La formació continuada oferta per la Universitat d’Andorra permet l’accés a formació universitària de qualitat als professionals del país, amb l’objectiu de renovar els seus coneixements i, en definitiva, de permetre el reciclatge i perfeccionament professional.

La formació continuada permet als professionals adaptar-se amb rapidesa a les noves tendències intel·lectuals, científiques, tecnològiques i professionals, i respondre adequadament als reptes de la societat actual.

Els programes oferts s’estructuren, en funció de la seva durada, en postgraus i cursos d’actualització.

Hi ha dues metodologies d’aprenentatge en funció del programa: la presencial, en horaris adaptats al món laboral, i la virtual, a través d’Internet.

L’oferta de formacions és molt dinàmica i s’adequa a les necessitats de formació dels diferents rams professionals.

S’ofereixen programes de postgrau i d’actualització presencials en els àmbits més diversos, així com un ampli ventall de cursos virtuals oferts en col·laboració amb altres centres d’ensenyament superior.

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page