Formació orientada a professionals del món educatiu

El Seminari en habilitats comunicatives aplicades a la docència pretén dotar els participants d’eines metodològiques i tècniques per millorar les seves habilitats comunicatives en llengua catalana i expressar-se amb més qualitat en els àmbits personal i professional.Té una durada de 18 hores, amb sessions que s’impartiran a la UdA els dimarts i els dijous de les 18 a les 21 hores, del dia 23 de febrer a l’11 de març de 2010. La data límit d’inscripció és el 12 de febrer de 2010, i el cost de la matrícula és de 64 euros. S’abordaran, entre altres continguts: elements que contribueixen a la millora de la redacció i la construcció del text, pautes per a l’elaboració d’un resum, criteris per a l’anàlisi i comentari d’un text, anàlisi i planificació d’un text argumentatiu, i criteris per valorar i avaluar un text escrit.
 
El Seminari en legislació aplicada al món educatiu va encaminat a capacitar els participants per aplicar la legislació educativa en determinats casos pràctics. El seminari té una durada de 12 hores, amb sessions que s’impartiran a la UdA els dimarts i els dijous de les 18 a les 21 hores, del 16 al 26 de març de 2010. La data límit d’inscripció és el 5 de març de 2010, i el cost de la matrícula és de 42 euros. S’abordaran, entre altres continguts: la relació entre la legislació i els òrgans de gestió i participació a l’escola, els drets i deures del personal educatiu i dels alumnes, la seguretat a les escoles, el plantejament pedagògic dintre del sistema educatiu andorrà, els programes educatius, i l’avaluació.
 
Aquelles persones que s’inscriguin als dos seminaris gaudiran d’un preu de matrícula conjunta de 100 euros. Tots els participants rebran un certificat d’assistència de la Universitat d’Andorra.

Formulari de preinscripció

Data de publicació: 9 de febrer del 2010.