Import de la matrícula

Els imports de les matrícules de les formacions reglades impartides a la Universitat d’Andorra els estableix anualment el Govern d’Andorra.

Per al curs acadèmic 2016-2017, són els següents:

Estudis universitaris de l’Escola d’Infermeria
– Bàtxelor en infermeria: 25,08 euros el crèdit europeu (ECTS)

Estudis universitaris de l’Escola d’Informàtica i de Gestió
– Bàtxelor en administració d’empreses: 25,08 euros el crèdit europeu (ECTS)
– Bàtxelor en ciències de la educació: 25,08 euros el crèdit europeu (ECTS)
– Bàtxelor en informàtica: 21,68 euros el crèdit europeu (ECTS)

Estudis universitaris del Centre d’Estudis Virtuals
– Estudis de diplomatura i llicenciatura: 14,92 euros el crèdit
– Estudis de bàtxelor: 14,92 euros el crèdit europeu (ECTS)

Estudis universitaris reglats de segon cicle
– Estudis de màster: 31,55 euros el crèdit europeu (ECTS)

Estudis universitaris reglats de tercer cicle
– Preu de la matrícula a temps complet per semestre: 750 euros

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page