Iniciació a la recerca. Mòdul 2: Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

Objectius

Aquest curs s’inicia amb una presentació de la metodologia de la investigació on s’expliquen els paradigmes, objectius i models. Un altre dels objectius del curs és exposar les tècniques d’anàlisi de dades i les tècniques qualitatives de recerca més usuals, que permeten una comprensió més profunda dels fenòmens analitzats. Al llarg del curs s’introduiran els tipus de variables existents, la forma en què es pot analitzar cada tipus, com es pot inferir la informació d’aquestes variables des d’una mostra a una població i com es poden combinar les tècniques d’anàlisi bivariant i multivariant més utilitzades en la recerca universitària. Aquesta part més quantitativa es complementa amb la part qualitativa on es presentaran algunes tècniques narratives i es farà una introducció a l’anàlisi de contingut.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat d’iniciar una tasca de recerca científica. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Aquest curs de mètodes quantitatius i qualitatius en recerca és el segon dels dos mòduls que formen el postgrau en iniciació a la recerca.

Durada i calendari

El curs de mètodes quantitatius i qualitatius en recerca té una càrrega de 4 crèdits europeus i inclou 34,5 hores de sessions presencials, que s’impartiran els divendres de 15:00 a 19:00 i els dissabtes de 9:00 a 13:00 en les dates següents:

 • divendres 16 de desembre del 2016
 • dissabte 17 de desembre del 2016
 • divendres 3 de març del 2017
 • divendres 17 de març del 2017
 • divendres 28 d’abril del 2017
 • divendres 12 de maig del 2017
 • divendres 2 de juny del 2017
 • dissabte 3 de juny del 2017
 • divendres 9 de juny del 2017 de 15:30 a 18:00

Programa acadèmic

Metodologia

 • Què és investigar
 • Paradigmes de recerca
 • Objectius de recerca
 • Hipòtesi, variables i mostreig
 • Marc teòric

Mètodes i tècniques quantitatives

 

 • Conceptes bàsics
 • Tipus de variables
 • Estadística descriptiva
 • Anàlisi univariant
 • Inferència
 • Contrast d’hipòtesis
 • Relació entre dues variables
 • Anàlisi de variància. Regressió. Anàlisi factorial

Mètodes i tècniques qualitatives

 • Disseny d’una recerca qualitativa
 • Tècniques narratives (I): entrevista i mètode biogràfic
 • Tècniques narratives (II): el grup de discussió
 • Introducció a l’anàlisi de contingut

Responsable acadèmic

Dra. Betlem Sabrià i Bernadó

Professorat

Mercè Casals i Solé. Llicenciada en Sociologia i Psicologia. Màster en Dificultats de l’Aprenentatge. Professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra (UdA). Tècnica i investigadora del Centre de Recerca Sociològica (CRES) del Institut d’ Estudis Andorrans (IEA).

Juan González Martínez. Doctor en Tecnologia Educativa i Filologia. Professor del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Membre de l’Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) de la URV.

Betlem Sabrià i Bernadó. Doctora per l’UdA, Llicenciada amb grau en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), Màster oficial en Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Diplomada en Informàtica per l’UdA. Professora de l’UdA. Membre del grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de l’UdA.

Lluís Sáez i Giol. Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Llicenciat en Dret per la UB, i en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. Sociòleg de professió, especialitzat en metodologia i tècniques d’investigació social, actualment es dedica a la recerca social i a la docència universitària. Imparteix classes a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), a l’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB, i és també professor associat del Departament de Sociologia de la UAB (on imparteix Mètodes Qualitatius al Grau de Criminologia) i consultor de Mètodes d’Investigació Qualitativa al Grau de Psicologia de la UOC.

Requisits d’accés

Titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament de la Universitat d’Andorra.

Els estudiants que hagin superat els dos mòduls del postgrau en iniciació a la recerca obtindran un diploma de postgrau de la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació

S’avaluaran els treballs dels estudiants fets durant el curs.

Preinscripcions i matrícula:

Fins al 12 de desembre de 2016. Places limitades.
Preu: 179,04 euros.

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria. Principat d’Andorra
Tèl. +376 743 000 Fax. +376 743 043
A/e. euniversitaria@uda.ad

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page