Internships – Pràctiques internacionals

Pràctiques  internacionals

A partir del curs 2017-2018, els estudiants de la Universitat d’Andorra que vulguin fer les seves pràctiques formatives a l’estranger podran fer-ho a través d’International Internships, que proporciona als estudiants universitaris i graduats recents, de totes les nacionalitats, l’oportunitat d’obtenir una experiència laboral a l’estranger realitzant una pràctica en un país estranger.

Reconeixement

Les estades seran reconegudes amb crèdits de lliure elecció i poden ser convalidades com a estades formatives a empresa en els plans d’estudis que les contemplin. Caldrà contactar amb la coordinació dels estudis per avaluar la possibilitat de la convalidació.

Beques

La Universitat d’Andorra preveu beques de mobilitat per als estudiants que optin per a una estada internacional, sempre i quan les pràctiques no siguin remunerades

Oferta

International Internships organitza estades a més de 16 països, inclosos els Estats Units. Ofereix un nombre molt elevat de pràctiques, que en alguns casos poden ser remunerades.

Avantatge competitiu

La possibilitat de dur a terme unes pràctiques formatives a l’estranger no només complementarà els coneixements adquirits  fins ara en el vostre camp d’estudi, sinó que proporcionarà una perspectiva global i un avantatge competitiu per assolir els vostres objectius professionals.

Què cal fer?

El tràmit és molt senzill, i el podeu fer tot en línia. Des d’International Internships us assessoraran sobre el programa que millor s’adapti a les vostres necessitats, us aconsellaran sobre les normes de visat i, us ajudaran a trobar allotjament.

Per a més informació, us podeu adreçar al servei d’Internacional de la Universitat d’Andorra: international@uda.ad