La Universitat dels Infants

 

 

La Universitat dels Infants és un projecte de responsabilitat social universitària que té l’esperit d’obrir la universitat a la societat amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i la recerca, i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.

La Universitat dels Infants vol estimular la participació activa dels infants i fomentar la transferència i difusió de coneixements tècnics, de manera lúdica, atractiva i propera. Amb aquest objectiu el curs 2015/2016 s’organitza el III Congrés de ciències de la Universitat dels Infants.

III Congrés de ciències de la Universitat dels Infants

Objectius

Els objectius del Congrés són:

  • Divulgar i apropar el coneixement científic i investigador als nens i nenes, fomentant espais de diàleg en els quals puguin manifestar les seves inquietuds.
  • Potenciar la relació universitat-escoles, establint una relació més estreta amb totes les escolesde primera ensenyança del país.

A qui va dirigit?

El Congrés va dirigit a nens i nenes d’11 i 12 anys dels tres sistemes educatius d’Andorra que durant aquest curs 2015/2016 hagin treballat a classe un projecte de ciències i que el vulguin explicar en el marc del Congrés.

Com s’hi pot participar?

Cada grup classe pot presentar una comunicació al Congrés relacionada amb un projecte de ciències treballat durant el curs escolar. El projecte de ciències pot estar orientat a algun dels eixos temàtics següents: matemàtiques, física, química, biologia o geologia.

La comunicació ha de recollir el procés d’investigació desenvolupat i respondre a les preguntes següents: d’on partim?, què volem saber?, quines hipòtesis ens plantegem?, com ho fem per comprovar les hipòtesis?, a quines conclusions arribem?

Cada grup disposarà de 10 minuts per explicar el seu projecte. Es recomana acompanyar la presentació amb el material emprat a la investigació.

Programa

9.45 h: Recollida de les acreditacions

10 h: Inauguració del II Congrés

10.10 – 11.40 h: Primera sessió de presentacions de projectes

11.40 – 12.10 h: Pausa esmorzar (plaça de la Germandat)

12.10 – 13.40 h: Segona sessió de presentacions de projectes

13.40 – 14.40 h: Dinar (plaça de la Germandat)

14.40 – 15.40 h: Conferència

15.15 – 16 h: Cloenda

16: Retorn als centres

Lloc

El Congrés se celebrarà al Centre de Congressos del Comú de Sant Julià de Lòria (auditori Claror i auditori Rocafort, amb un aforament de 400 places).

Calendari

El Congrés tindrà lloc el 5 de maig del 2016 de les 9.45 a les 16 h.

Inscripció

La inscripció és gratuïta. Cal omplir el formulari d’inscripció abans del 15 de març a http://goo.gl/t6iym5

Edició anterior

Fa dos anys, coincidint amb el 25è aniversari de la Universitat d’Andorra, es va iniciar La Universitat dels Infants amb el I Congrés La ciència a la vida quotidiana com una experiència pilot adreçada als estudiants de tercer cicle de l’Escola Andorrana. Seguint aquest enllaç es poden consultar les comunicacions presentades en aquesta edició.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page