Convenis acadèmics per a la mobilitat internacional

La Universitat d’Andorra (UdA) participa en diversos programes de mobilitat internacional, i és per això que ha signat convenis marcs bilaterals de col·laboració i convenis específics amb les universitats següents. Els estudiants interessats podeu contactar amb international@uda.ad


Amèrica

 • UNDAV – Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina)

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universidad nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmicsOrigenDestíEstudiants
UdAUNDAV
Bàtxelor en administració d'empresesLicenciatura en gerencia de empresasUdAUNDAV10
UNDAVUdA10
Bàtxelor en administració d'empresesLicenciatura en turismoUdAUNDAV10
UNDAVUdA10
Bàtxelor en infermeriaLicenciatura en enfermeríaUdAUNDAV10
UNDAVUdA10
Bàtxelor en informàticaIngeniería en informáticaUdAUNDAV10
UNDAVUdA10
 • Unifal – Universidade Federal de Alfenas (Brasil)

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Federal d’Alfenas (UNIFAL-MG), Brasil, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics OrigenDestíEstudiants
UdAUNIFAL-MG
Bàtxelor en ciències de l'educacióLicenciatura en PedagogíaUdAUNIFAL-MG5
UNIFAL-MGUdA5
Bàtxelor en infermeriaEnfermagemUdAUNIFAL-MG5
UNIFAL-MGUdA5
Bàtxelor en informàticaCiència da ComputaçãoUdAUNIFAL-MG5
UNIFAL-MGUdA5
Bàtxelor en administració d'empresesBacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia (Campus Varginha)UdAUNIFAL-MG5
UNIFAL-MGUdA5
 • CUIB

La universitat d’Andorra és membre del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB) per impulsar el Marco Iberoamericano de Movilidad.


Àsia

 • Beques de l’Institut Tecnològic de Beijing (Pequin) – BIT Beijing Institute of Technology (BIT), Exchange Scholarship Program

En el marc de col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Beijing Institute of Technology (BIT), i amb una clara finalitat de promoure l’intercanvi i la comunicació internacional, el Beijing Institute of Technology (BIT), ofereix 8 places perquè els estudiants de l’UdA puguin a completar o continuar els seus estudis a Pequín i gaudir de l’experiència multicultural d’estudiar a l’estranger.

– 2n i 3r Cicle. S’ofereixen 3 beques CSC (Consell de Beques de la Xina) per poder fer programes de Màster (2 anys) o Doctorat (4 anys) al BIT, per l’any acadèmic 2017-2018. La data límit per presentar la candidatura a l’UdA finalitza el 15 de febrer del 2017.

– Mobilitat semestral. S’ofereixen 5 places per a estudiants d’intercanvi de l’UdA per a un o dos semestres per l’any acadèmic 2017-2018. La data límit per presentar la candidatura a l’UdA finalitza el 15 de maig de 2017. Poden optar a la beca els estudiants de segon curs en endavant.

La beca CSC cobreix: matrícula, allotjament, assegurança mèdica integral i una assignació mensual (3.000 RMB/iuans per a màsters i 3.500 RMB/iuans per a doctorands).

Per als bàtxelors, es pot optar als estudis en anglès següents:

 • Computer Science and Technology
 • Economics and International Business
 • International Economics and Trade 
Per als màsters, es pot optar als estudis en anglès següents:
 • Computer Science and Technology
 • Law
 • Software Engineering

Per més informació podeu consultar el BIT Admission Book 2017


Europa

 • Universitat Oberta de Catalunya – UOC

L’objecte d’aquest acord és l’establiment d’un programa de mobilitat virtual dels estudiants i de doble titulació per a les titulacions adaptades a l’EEES i d’intercanvi d’assignatures entre les dues universitats. + info

 • Universitat de Lleida – UdL (Catalunya)

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre. 

Facultat/TitulacióNivellOrigenDestíNúmeroMesos/Estudiants
Administració d’empresesBàtxelorUdAUdL26 o 9
Informàtica26 o 9
Educació26 o 9
Administració d’empresesGrauUdLUdA26 o 9
Informàtica26 o 9
Educació26 o 9
 • Universitat Rovira i Virgili (Catalunya)

La Universitat d’Andorra i la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) van signat un acord de col·laboració per fomentar la recerca, els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, així com dels estudiants i regular-ne el funcionament, amb l’objectiu de servir a l’interès mutu de totes dues institucions.

En el cas específic dels estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmics OrigenDestíNúmeroMesos/Estudiants
UdAURV
Bàtxelor en ciències de l'educacióGrau d’Educació InfantilUdAURV210
Grau dEducació PrimàriaURVUdA210
 • Universitat de Vic (Catalunya)

La universitat d’Andorra i la universitat de Vic van acordar fomentar la participació d’alumnat, personal docent i investigador (ODI) i personal d’administració i serveis (PAS) en programes de mobilitat.

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre. 

Programes acadèmics OrigenDestíSemestre
UdAUVic
Escola d’Informàtica i de Gestió (EIG) de la Universitat d’AndorraFacultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic (FETCH-UVic)UdAUVic5
UVicUdA5
 • Universitat de Saragossa (Espanya)

La Universitat d’Andorra i la Universitat de Saragossa van signar un conveni de col·laboració en matèria docent i investigadora per augmentar la qualitat dels seves formatius que present ambdues institucional així augmentar la qualitat dels servies formatius que presten i fomentar la mobilitat de professorat i estudiants.

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmicsOrigenDestíSemestre
UdAUNIZAR
Bàtxelor en ciències de l’EducacióFacultades de Educación, Ciencias Humanas y de la Educación, Ciencias Sociales y HumanasUdAUNIZARLa UNIZAR acollirà el 1r sem. 2n. curs, estudiants de Segon curs del Primer Cicle en Ciencias de la Educación de l’UdA
UNIZARUdAL’UdA acollirà estudiants de la UNIZAR que cursen estudis de l’àmbit de ciències de l’educació
 • Universitat de Perpinyà (França)

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmicsOrigenDestíSemestre
UdAUPVD
Bàtxelor en ciències de l’EducacióMàster en educació de la Universitat de Perpinyà Via DomíciaUdAUPVD5
UPVDUdA5
 • Università degli Studi di Sassari (Itàlia)

La Universitat d’Andorra i la Università degli Studi di Sassari (Itàlia) han signat un acord de col·laboració per fomentar la mobilitat dels estudiants i regular-ne el funcionament, amb l’objectiu de servir a l’interès mutu de totes dues institucions.

En el cas específic dels estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmicsOrigenDestíSemestre
UdAUniss
Bàtxelor en ciències de l’EducacióBachelor Degree in EducationUdAUniss5
UnissUdA5
Bàtxelor en administració d'empresesBachelor Degree in Economics and ManagementUdAUniss5
UnissUdA5
Bàtxelor en infermeriaBachelor Degree in NursingUdAUniss5
UnissUdA5

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page