Convenis acadèmics per a la mobilitat internacional

La Universitat d’Andorra (UdA) participa en diversos programes de mobilitat internacional, i és per això que ha signat convenis marcs bilaterals de col·laboració i convenis específics amb les universitats següents. Els estudiants interessats podeu contactar amb international@uda.ad


Amèrica 

 

ESTATS UNITS

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Colorado, Colorado Springs University, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UP
Tots els programes Tots els programes UdA

CSU

CSU

UdA

Segons disponibilitat

 

 

PERÚ

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universidad del Pacífico (Lima, Perú), han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UP
Bàtxelor Bachiller UdA

UP

UP

UdA

2

2

 

ARGENTINA

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UNDAV
Bàtxelor en administració d’empreses Licenciatura en gerencia de empresas UdA

UNDAV

UNDAV

UdA

10

10

Licenciatura en turismo UdA

UNDAV

UNDAV

UdA

10

10

Bàtxelor en infermeria Licenciatura en enfermería UdA

UNDAV

UNDAV

UdA

10

10

Bàtxelor en informàtica Ingeniería en informática UdA

UNDAV

UNDAV

UdA

10

10

 

BRASIL

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Federal d’Alfenas (UNIFAL-MG), Brasil, han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UNIFAL-MG
Bàtxelor en ciències de l’Educació Licenciatura de Pedagogia UdA

UNIFAL-MG

UNIFAL-MG

UdA

5

5

Bàtxelor en Infermeria Enfermagem UdA

UNIFAL-MG

UNIFAL-MG

UdA

5

5

Bàtxelor en Informàtica Ciència da Computação UdA

UNIFAL-MG

UNIFAL-MG

UdA

5

5

 

REPÚBLICA DOMINICANA

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i el Instituto Tecnológico de las Américas, a la República Dominicana) han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni marc,  les dues institucions s’han compromès a treballar, en un període curt, sobre un acord específic per fomentar la mobilitat acadèmica.

 

CAMPUS IBEROAMERICANO

 

  • CUIB

La Universitat d’Andorra és membre del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB) per impulsar el Campus IBEROAMÉRICA que fomentarà la mobilitat d’estudiants, investigadors, professors i personal tècnic i d’administració entre les universitats del Marco Iberoamericà de Mobilitat.

 

 

 *EN CURS

 

En breu es signaran els Convenis amb  les universitats de :

 

Àsia

 

XINA

 

En el marc de col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Beijing Institute of Technology (BIT), i amb una clara finalitat de promoure l’intercanvi i la comunicació internacional, el Beijing Institute of Technology (BIT), ofereix 8 places perquè els estudiants de l’UdA puguin completar o continuar els seus estudis a Pequín i gaudir de l’experiència multicultural d’estudiar a l’estranger.

  • 2n i 3r Cicle. S’ofereixen 3 beques CSC (Consell de Beques de la Xina) per poder fer programes de Màster (2 anys) o Doctorat (4 anys) al BIT, per l’any acadèmic 2017-2018. La data límit per presentar la candidatura a l’UdA finalitza el 15 de febrer del 2017.
  • Mobilitat semestral. S’ofereixen 5 places per a estudiants d’intercanvi de l’UdA per a un o dos semestres per l’any acadèmic 2017-2018. La data límit per presentar la candidatura a l’UdA finalitza el 15 de maig de 2017. Poden optar a la beca els estudiants de segon curs en endavant.

La beca CSC cobreix: matrícula, allotjament, assegurança mèdica integral i una assignació mensual (3.000 RMB/iuans per a màsters i 3.500 RMB/iuans per a doctorands).

Per als bàtxelors, es pot optar als estudis en anglès següents:

  • Computer Science and Technology
  • Economics and International Business
  • International Economics and Trade 
Per als màsters, es pot optar als estudis en anglès següents:
  • Computer Science and Technology
  • Law
  • Software Engineering

Per més informació podeu consultar el BIT Admission Book 2017

 

Europa

 

ESPANYA

 

La Universitat d’Andorra i la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, (Barcelona) van signat un acord de col·laboració per fomentar la recerca, els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, així com dels estudiants i regular-ne el funcionament, amb l’objectiu de servir a l’interès mutu de totes dues institucions.

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UB Fac. Educació
Bàtxelor en ciències de l’Educació Llicenciatura de Pedagogia UdA

UB

UB

UdA

Segons disponibilitat

L’objecte d’aquest acord és l’establiment d’un programa de mobilitat virtual dels estudiants i de doble titulació per a les titulacions adaptades a l’EEES i d’intercanvi d’assignatures entre les dues universitats. + info

 

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UdL
Bàtxelor en ciències de l’Educació Llicenciatura de Pedagogia UdA

UdL

UdL

UdA

2

2

Batxelor en Administració d’Empreses Grau en Administració d’Empreses UdA

UdL

UdL

UdA

2

2

Bàtxelor en Informàtica Grau en Enginyeria Informàtica UdA

UdL

UdL

UdA

2

2

 

La Universitat d’Andorra i la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) van signat un acord de col·laboració per fomentar la recerca, els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, així com dels estudiants i regular-ne el funcionament, amb l’objectiu de servir a l’interès mutu de totes dues institucions. 

En el cas específic dels estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA URV
Bàtxelor en ciències de l’Educació Grau d’Educació Infantil

Grau dEducació Primària

UdA

URV

URV

UdA

2

2

 

La universitat d’Andorra i la Universitat de Vic van acordar fomentar la participació d’alumnat, personal docent i investigador (ODI) i personal d’administració i serveis (PAS) en programes de mobilitat.

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre. 

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UVic
Escola d’Informàtica i de Gestió (EIG) de la Universitat d’Andorra,

(Bàtxelor en ciències de l’Educació)

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic (FETCH-UVic) UdA

UVic

UVic

UdA

5

  

La Universitat d’Andorra i la Universitat de Saragossa van signar un conveni de col·laboració en matèria docent i investigadora per augmentar la qualitat dels seves formatius que present ambdues institucional així augmentar la qualitat dels servies formatius que presten i fomentar la mobilitat de professorat i estudiants.

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre. 

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UNIZAR
Bàtxelor en ciències de l’Educació Facultades de Educación, Ciencias Humanas y de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas UdA

 

UniZAR

UNIZar

 

UdA

La UNIZAR acollirà el 1r sem. 2n. Curs, estudiants de Segon curs del Primer Cicle en Ciencias de la Educación  de l’UdA

 

L’UdA acollirà estudiants de la UNIZAR que cursen estudis de l’àmbit de  ciències de l’educació.

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat virtual i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UNED
Todos Todos UdA

UNED

UNED

UdA

Segons disponibilitat

 

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, Espanya) han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat virtual i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UMinho
Tots els programes Tots els programes UdA

ULL

ULL

UdA

1

 

FRANÇA

 

Per a estudiants del Bàtxelor en ciències de l’Educació (BCE). La mobilitat es facilita durant el 5è semestre.

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UPVD
Bàtxelor en ciències de l’Educació Màster en educació de la Universitat de Perpinyà Via Domícia UdA

 

UPVD

UPVD

 

UdA

5

 

PORTUGAL

 

La Universitat d’Andorra i la Universidade do Minho (Braga) han signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa, amb l’objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l’intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l’altra institució durant un semestre o quadrimestre. La col·laboració entre les dues universitats s’adreça a la creació de projectes conjunts i a la mobilitat i intercanvi en els àmbits de la docència, de la recerca, dels estudiants i dels personal administratiu i de suport tècnic.

Es podran beneficiar d’aquesta mobilitat els estudiants del estudis següents:

Mobilitat màxima d’estudiants per semestre/quadrimestre:

Programes acadèmics Origen Destí Estudiants
UdA UMinho
Bàtxelor en Administració d’Empreses Licenciatura em Gestâo UdA

UMinho

UMinho

UdA

5

5

Bàtxelor en Ciències de l’Educació Licenciatyra em Educaçaô UdA

UMinho

UMinho

UdA

5

5

Bàtxelor en Infermeria Licenciatura em Emfermagem UdA

UMinho

UMinho

UdA

5

5

Bàtxelor en Informàtica Mestrado Integrado em Engenharia Informàtica UdA

UMinho

UMinho

UdA

5

5

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page