Model estratègic de la Universitat d’Andorra

La missió de la Universitat d’Andorra, com a universitat pública del país, és respondre, amb qualitat, a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior i recerca, en línia amb els eixos estratègics del país.

La Universitat d’Andorra centra la seva activitat en l’estudiant, promovent l’aprenentatge al llarg de la vida, tant d’actituds com d’aptituds. El seu actiu principal és l’equip humà i en promou el desenvolupament.

És innovadora, especialment en els models d’ensenyament i en la formació, en els àmbits tecnològic, científic i humanista. Constitueix un espai participatiu dedicat al coneixement i la recerca, obert al debat i amb esperit crític i independent.

Està adaptada a la realitat de l’entorn, a la dimensió i a la cultura del país, i està oberta internacionalment. És interdisciplinària en els seus plantejaments, constitueix un referent per a la societat i és sensible als seus canvis.

Model estratègic de la Universitat d’Andorra