Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Les convocatòries de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior es realitzen al llarg de l’any, als mesos de juny i gener. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i la convocatòria no es considerarà esgotada quan el candidat no s’hagi presentat a cap dels exercicis, tant de la prova general com de la prova específica. En el moment que l’estudiant és considerat “apte” en les proves d’accés, podrà matricular-se a la Universitat d’Andorra.

El període de preinscripció és obert fins al 7 de gener de 2018.

Normativa i horaris de la prova d’accés de gener de 2018

Bibliografia recomanada

Plans docents de les assignatures

Matèries comunes

Matèries específiques

Models d’exàmens d’edicions anteriors

Matèries comunes

Matèries específiques

Sol·licitud de revisió d’examen

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg thisShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page