Publicacions

La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució pública creada per la Llei d’universitats (BOPA núm. 53 any 9 del 20/8/1997). Com estableix l’exposició de motius de la llei 12/2008, del 12 de juny d’ordenació de l’ensenyament superior, l’accés al coneixement, en totes les seves manifestacions, és un requisit imperatiu per al progrés individual i per al benestar social i és, alhora, una condició necessària per al desenvolupament d’una societat tolerant, oberta i democràtica. Els poders públics, per la seva banda han d’afavorir la difusió del coneixement, de la cultura i el pensament crític. Un dels valors del model estratègic de l’UdA per al període 2010-2015, estableix que l’UdA genera i transfereix coneixement en els àmbits tecnològic, científic i humanista.

En aquest context, l’UdA proporciona manuals docents a la comunitat universitària i accessibles per a la societat, i ajuda a la difusió dels resultats de la investigació dels diversos grups de recerca de la Universitat. La publicació d’aquest coneixement també té per objectiu potenciar la projecció social i acadèmica de l’UdA, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional.

En aquest marc, l’UdA ha creat la col·lecció Campus, un conjunt de publicacions que es poden obtenir en format digital a la Biblioteca Digital de l’UdA (BDUdA), i en format paper a les principals llibreries del país: Abacus (Centre Comercial Andorrà), FNAC Andorra (Grans Magatzems Pyrénées), La Llibreria, Llibreria la Puça, i Llibreidees. L’UdA també compta amb un punt de venda fora d’Andorra Llibreria Altaïr, i també a www.llibres.cat.