Eduroam

Què és eduroam?

Eduroam és un projecte internacional i iniciativa de TERENA que pretén crear un únic espai de xarxa sense fils, que possibiliti l’accés a Internet quan un membre d’una institució associada al projecte, com la Universitat d’Andorra, es trasllada a una altra.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, per tant, facilitar la mobilitat de la comunitat universitària entre les diverses organitzacions participants. Així, qualsevol membre de la comunitat universitària, ja sigui estudiant, membre del professorat o membre del personal d’administració i serveis podrà connectar-se a la xarxa sense fils d’un altre centre adscrit a Eduroam, únicament utilitzant el nom d’usuari i contrasenya que l’usuari coneix de la Universitat d’Andorra.

Per a poder connectar-se a aquesta xarxa s’han de complir aquests requisits:

 • el nostre dispositiu d’accés a la xarxa sense fils ha de ser compatible amb el protocol de seguretat WPA
 • el sistema operatiu ha de permetre autenticació amb 802.1X

Per a informació sobre les institucions associades a Eduroam podeu visitar els següents enllaços:

Com accedir a la xarxa eduroam?

Per accedir a la xarxa eduroam de la Universitat d’Andorra, de manera genèrica, s’han de seguir els següents passos:

 • encendre la nostra màquina
 • activar, si no ho està ja, el nostre dispositiu d’accés a xarxes sense fils
 • activar la possibilitat de que la nostra màquina accepti la configuració de xarxa automàtica (dhcp)
 • configurar l’accés a la xarxa 802.1X amb SSID: eduroam
 • utilitzar el nom d’usuari i contrasenya de la nostra institució. Pels usuaris de la Universitat d’Andorra, aquest equival a l’adreça de correu: nomusuari@uda.ad

Aquests quatre passos serveixen per a qualsevol màquina i sistema operatiu. Per a una descripció més detallada sobre sistemes concrets consulteu les següents guies:

Àrea de cobertura de la xarxa eduroam.

La xarxa eduroam és accessible des de tot el campus de la Universitat d’Andorra.

Serveis permesos.

L’accés a Internet a través de la xarxa eduroam està controlat mitjançant un tallafocs que permet els següents serveis:

 • IPSec VPN estàndard: IP 50, 51 i udp/500
 • OpenVPN 2.0: udp/1194
 • IPv6 Tunnel Broker: IP 41
 • IPSec NAT Traversal: udp/4500
 • Cisco IPSec VPN sobre TCP: tcp/10000
 • PPTP VPN: IP 47 i tcp/1723
 • SSH: tcp/22
 • HTTP: tcp/80
 • HTTPS: tcp/443
 • IMAP2+4: tcp/143
 • IMAP3: tcp/220
 • IMAPS: tcp/993
 • POP: tcp/110
 • POP3S: tcp/995
 • Passive (S)FTP: tcp/21
 • SMTPS: tcp/465
 • SMTP amb STARTTLS: tcp/587
 • RDP: tcp/3389

Contacte

En cas de problemes a l’hora d’utilitzar la xarxa eduroam ens podeu contactar a:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn