Calendaris i contactes

La Universitat d'Andorra posa a la disposició dels seus usuaris l'accés a calendaris i contactes en servidor. Això, d'una manera molt similar al correu electrònic, permet a l'usuari accedir a les seves dades des de qualsevol dispositiu o aplicació que suporti els estàndards CalDAV (calendaris) i CardDAV (contactes).

Calendaris en servidor (al núvol):

Si es disposa d'una aplicació o dispositiu amb capacitat CalDAV aleshores el podem configurar per accedir al servei.

Algunes aplicacions que permeten l'accés a calendaris CalDAV són:

 • Mozilla Thunderbird amb el complement Lightning
 • Apple iCal
 • Dispositius Apple com ara iPhone, iPad o iPod des de la versió iOS 5
 • Dispositius Android amb aplicacions de tercers com ara CalDAV-Sync o similars
 • Evolution

En general, qualsevol d'aquestes aplicacions, disposarà d'un panell de configuració del compte CalDAV. Les dades rellevants són les següents:

 • Tipus de compte: CalDAV
 • Nom d'usuari: el nom d'usuari de la Universitat d'Andorra
 • Contrasenya: la que s'utilitza per accedir als serveis de la Universitat
 • Adreça del servidor: https://cic.uda.ad/caldav.php/USUARI/calendar/

En la configuració de l'adreça del servidor s'ha de substituir USUARI pel nom d'usuari de l'usuari. Ll'últim paràmetre de l'adreça (calendar) correspon al nom del calendari per defecte que es crea quan l'usuari accedeix per primer cop al servei. Algunes aplicacions permeten la creació de més d'un calendari. Aleshores, si per exemple, com succeeix amb Thunderbird, volem accedir a un altre calendari haurem de modificar aquesta part de l'adreça del servidor pel nom corresponent del calendari.

També es disposa d'un entorn web des del que es poden gestionar els calendaris a https://ical.uda.ad per a aquells usuaris que no comptin amb cap dispositiu o aplicació amb capacitat CalDAV. L'accés a aquest entorn s'ha de dur a terme amb les credencials de la Universitat, les mateixes que s'utilitzen per accedir al campus, als terminals dels laboratoris o al correu de la Universitat.

Contactes en servidor:

Si es disposa d'una aplicació o dispositiu amb capacitat CardDAV aleshores el podem configurar per accedir al servei.

Algunes aplicacions que permeten l'accés a calendaris CardDAV són:

 • Mozilla Thunderbird amb el complement SoGo (10.x)
 • Apple AddressBook
 • Dispositius Apple com ara iPhone, iPad o iPod des de la versió iOS 5
 • Dispositius Android amb aplicacions de tercers com ara CardDAV-Sync o similars

En general, qualsevol d'aquestes aplicacions, disposarà d'un panell de configuració del compte CardDAV. Les dades rellevants són les següents:

 • Tipus de compte: CardDAV
 • Nom d'usuari: el nom d'usuari de la Universitat d'Andorra
 • Contrasenya: la que s'utilitza per accedir als serveis de la Universitat
 • Adreça del servidor: https://cic.uda.ad/caldav.php/USUARI/addresses/

En la configuració de l'adreça del servidor s'ha de substituir USUARI pel nom d'usuari de l'usuari. L''últim paràmetre (addresses) correspon al nom de l'agenda de contactes per defecte que es crea quan l'usuari accedeix per primer cop.

Gestió de calendaris, agendes de contactes i permisos

Els estàndards CalDAV i CardDAV permeten força més que el simple emmagatzematge de calendaris i contactes. Per exemple: es pot disposar de diferents calendaris i assignar diferents permisos a cadascun d'ells per tal de compartir dades entre diferents usuaris, ja sigui per consulta o modificació.

Per dur a terme aquestes tasques avançades i totalment OPCIONALS es pot accedir amb les credencials de la Universitat a l'aplicatiu web: https://cic.uda.ad. La interfície gràfica no és massa agradable i la comprensió del funcionament pot ser complexa donat l'alt nombre d'opcions. Si desitgeu utilitzar aquest aplicatiu i apareixen dubtes sobre el seu funcionament podeu contactar amb els serveis informàtics:

 • Adreça de correu electrònic: suport@uda.ad
 • Telèfon: +376 743000

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn