Seminaris

Els seminaris són sessions formatives de curta durada sobre temes específics. Actualment, la Universitat d’Andorra (UdA) ofereix els seminaris següents: