Accés a la Universitat d’Andorra

Poden accedir a la Universitat d’Andorra totes aquelles persones que disposin d’algun dels títols següents:

(*) El curs preparatori s’ofereix a la mateixa Universitat d’Andorra.