Diploma Professional Avançat, especialitat d’Administració i finances

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració i finances és una formació d’ensenyament professional superior (cicle curt) que combina els coneixements teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les exigències de la professió. L’estada formativa a l’empresa es duu a terme al darrer semestre i és d’un mínim de 400 hores.

Perfil

  • Tècnic comptable
  • Administratiu dels diferents departaments de l’empresa
  • Responsable de tresoreria
  • Agent comercial

Competències

  • Dur a terme l’administració i la gestió de les operacions econòmico-financeres.
  • Realitzar operacions comercials.
  • Elaborar documents amb eines informàtiques.
  • Conèixer llengües estrangeres.

Pla d’estudis

CursAssignaturesECTS
1Matemàtiques empresarials8,5
Organització
8,5
Comptabilitat I
12
Dret
5
Introducció a l’economia
5
Eines d’usuari final
6
Tècniques de comunicació
3,5
Entorn general del país
3,5
Anglès I
4
Francès I4
2Tècniques quantitatives de gestió5
Comptabilitat II
13
Gestió d’empresa
6
Política econòmica
3
Projecte d’empresa
3,5
Sistemes d’informació
3
Eines de difusió
4,5
Anglès II
3
Francès II
3
Estada formativa a l’empresa16

Accés

  • Batxillerat andorrà o equivalent

Durada

Dos cursos acadèmics (120 crèdits europeus)

Titulació

Diploma professional avançat (en l’especialitat corresponent)

I després què?

Una vegada hagin obtingut el diploma professional avançat, els alumnes poden incorporar-se al món laboral o bé continuar estudis universitaris. Si continuen estudis universitaris afins a la mateixa Universitat d’Andorra s’obtenen unes convalidacions d’aproximadament un terç del total de crèdits dels estudis universitaris de primer cicle.

Contacte

Josep Fortó jforto@uda.ad
Director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics

Formulari de preinscripció