Curs d’actualització en Administració pública (properament)

Col·labora

Image

Objectius

El personal de les Administracions públiques es troba legalment obligat a “Respectar i acatar la Constitució i l’ordenament jurídic” (article 60.1 de la llei de funció pública entre altres). El principal objectiu d’aquest curs és donar eines, en l’àmbit de la normativa vigent, per millorar la qualitat del servei ofert pel personal de les administracions públiques del país. En efecte, un millor coneixement del dret administratiu ha de revertir positivament en la resposta que l’Administració dóna als ciutadans. A més a més, una redacció acurada dels actes o documents administratius és prova de “bona administració”, cosa que s’aconsegueix amb un coneixement global del model de llenguatge jurídic català i una millora en la redacció jurídica. Per finalitzar, és important sensibilitzar el personal de les administracions públiques sobre els límits que imposa l’actual Codi Penal a la seva actuació, per tal d’adequar el seu comportament a les prescripcions en aquesta matèria.

A qui va adreçat?

Comandaments de l’administració general i comunal, com directors, caps d’àrea, caps d’unitat i funcions similars.

Durada i horaris

El curs té una durada de 45 hores que es desenvoluparan de febrer a juny del 2016. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 16 h a les 19 h, habitualment els dimecres.

Programa

A – Català jurídic: 15 hores (J. Salom)

I. Introducció: el model de llenguatge jurídic català
II. Criteris d’estil i de redacció
III. Les convencions lingüístiques
IV. Qüestions gramaticals
V. Documentació i terminologia

B – Dret administratiu: 15 hores (A. Andrés, D. Arqués, J. Blasi, A. López, P. Pastor, I. Rodriguez)

I. La Constitució i el dret administratiu
II.L’acte administratiu
III. Dret administratiu sancionador
IV. La responsabilitat administrativa
V. Els béns de les persones públiques
VI. Els contractes administratius
VII. La Funció pública
VIII. Principis deontològics de la funció pública
IX. El procediment administratiu
X. El sistema de control de l’Administració Pública

C – Dret penal: 15 hores (A. Alberca / A. Cascales/ J. Jiménez)

I. Introducció
II. Delictes contra la integritat física i moral
III. Delictes contra la llibertat
IV. Delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili
V. Delictes contra el medi ambient
VI. Delictes contra l’ordenació del territori i contra el patrimoni històric
VII. Delictes contra la Constitució
VIII. Delictes contra la funció pública
IX. Delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic

Responsable acadèmic

Pere Pastor Vilanova
Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

Professorat

Alfons Alberca Sanvicens
Albert Andrés Pereira
Daniel Arqués Tomàs
Joan Blasi Gonzàlez
Azahara Cascales Ruiz
Jesús Jiménez Naudí
Antoni López Montanya
Pere Pastor Vilanova
I. Rodríguez Díaz
Josep Salom Ges

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera mitjançant un examen final, que podrà ser escrit o oral, si s’obté una nota igual o superior a 5/10.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula

Preinscripcions i matrícula: fins al 27 de gener del 2016.
Lloc: www.uda.ad
L’import de la matrícula és de 600 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 300€.

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en administració pública emès per la Universitat d’Andorra.