Ajut per a personal investigador de la Universitat d’Andorra

La Universitat d’Andorra (UdA), per tal de desenvolupar els objectius del projecte de cooperació transfronterera LLL-Transversalis, proposa un ajut per a personal investigador en el marc d’aquest projecte, encaminat a harmonitzar i enfortir les pràctiques de la formació continuada. Poden optar a aquest ajut les persones de qualsevol nacionalitat i residència que estiguin en possessió d’una titulació d’accés al Programa de Doctorat de l’UdA. L’ajut es concedirà per un termini inicial de 10 mesos, a partir del setembre del 2019, i es podrà renovar fins a un màxim de 20 mesos.

Objecte: convocatòria pública que preveu atorgar un ajut per a personal investigador de la Universitat d’Andorra, durant el curs 2019-2020.

Legislació aplicable:

  • Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra
  • Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000

Entitat adjudicadora:

  • Identitat: Universitat d’Andorra
  • Data de l’acord de Junta Acadèmica: 28 de març del 2019
  • Organisme que gestiona l’expedient: Universitat d’Andorra

Documentació reguladora: les bases reguladores d’aquesta convocatòria estan annexades al final de l’edicte. També es poden recollir a la Universitat d’Andorra (plaça Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria).

Lliurament de les sol·licituds:

  • Universitat d’Andorra, plaça Germandat, 7 – AD600 Sant Julià de Lòria
  • Data límit de presentació: 14 de juny del 2019, a les 13.00 hores

 

Mes informació