Andorra, a l’últim informe ‘Educación Superior en Iberoamérica’

El Centro Universitario de Desarrollo (CINDA) i la xarxa Universia han publicat el llibre Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2011, on per primer cop figura Andorra gràcies a la participació de la Universitat d’Andorra (UdA) en l’elaboració del treball. Continuant l’esforç iniciat amb l’anterior informe del 2007, el nou volum sistematitza un conjunt important d’informació sobre l’ensenyament superior a 22 estats. Els territoris analitzats representen el 98,3% de la població d’estudiants universitaris que hi ha en l’àrea d’influència llatinoamericana.

El treball recull informació en aspectes tan centrals com la plataforma institucional dels sistemes d’educació superior, l’accés, la formació de capital humà avançat, el finançament, la gestió, i el control de la qualitat. En aquest context, planteja els principals reptes de futur i proporciona una base per al disseny de polítiques d’ensenyament superior.
 
L’informe nacional amb les dades d’Andorra, a càrrec de Miquel Nicolau, es publica electrònicament en un CD que acompanya el volum en paper. També es pot descarregar del web www.cinda.cl

Data de publicació: 29 de febrer del 2012.