Andorra acollirà les XX Jornades d’Història de l’Educació

Els àmbits de treball de les Jornades seran:

  • Propostes teòriques-pedagògiques entorn de la cohesió social al llarg del segle XX
  • Política, accions i experiències de cohesió social en l’àmbit educatiu reglat (escoles, instituts, universitat) al llarg del segle XX
  • Política, accions i experiències de cohesió social fora de l’escola, en l’àmbit de la societat civil (moviments educatius organitzats, associacions de veïns, entitats socials, etc.) al llarg del segle XX
  • L’educació a Andorra (segles XIX i XX).
  • Aportacions a la historiografia educativa

Per als estudiants, aquest congrés estarà acreditat per la Universitat d’Andorra (UdA) amb 0,5 crèdits europeus.

Més informació: http://she.iec.cat/filial/ViewPage.action?siteNodeId=307&languageId=1&contentId=4981
 
Data de publicació: 17 de gener del 2012.

Data d’actualització: 24 de febrer del 2012.