Dissenyant organitzacions que aportin avantatges competitius

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de El disseny de l’estructura organitzativa és una peça fonamental, sovint poc considerada, per a la implantació de l’estratègia corporativa. Existeixen diversos factors endògens i exògens que actuen sobre les Organitzacions de manera que condicionen les seves estratègies, influencien les seves estructures, modifiquen la cultura corporativa, Llegeix-ne més…

La música com a recurs terapèutic en els àmbits de l’envelliment saludable i les demències

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Descripció Els darrers 30 anys han aportat evidència suficient per assegurar que la música és un aliat clau en el procés d’envelliment saludable i en casos de demència, ajudant-nos a preservar aspectes socials, emocionals, físics i cognitius que impacten positivament en la nostra qualitat de Llegeix-ne més…

Seminari de redacció d’actes administratius

Objectius El personal de les Administracions públiques es troba legalment obligat a “Respectar i acatar la Constitució i l’ordenament jurídic” (article 60.1 de la llei de funció pública entre altres). El principal objectiu d’aquest curs és millorar la redacció material dels actes administratius. En efecte, resulta exigible que les persones encarregades de la seva preparació Llegeix-ne més…

Cicle de Perfeccionament Professional

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements que li són propis entre la societat andorrana en general. En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als Llegeix-ne més…

Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria al cas clínic

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Presentació Les persones amb malalties cròniques o altres patologies, sovint poden trobar-se en algun moment de la seva vida amb dificultats de deglució. Els professionals del món assistencial que treballen amb aquestes persones necessiten eines per dur a terme la seva pràctica amb qualitat i Llegeix-ne més…

Curs d’actualització en Llenguatge administratiu i jurídic

Objectius Proporcionar als estudiants un coneixement global i general del model de llenguatge administratiu i jurídic català; introduir-los en l’àmbit dels llenguatges d’especialitat per tal que coneguin les característiques específiques del llenguatge administratiu i jurídic; iniciar-los en l’estudi i la pràctica de la redacció jurídica; introduir conceptes relacionats amb l’eficàcia comunicativa pròpia dels textos jurídics; Llegeix-ne més…

Matrícula oberta per als estudis virtuals i la formació continuada

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripció per a estudiants de nou ingrés que vulguin iniciar els seus estudis virtuals al segon semestre del curs 2019-2020. Les formacions reglades virtuals amb matrícula oberta són: Bàtxelor en Administració d’empreses Bàtxelor en Comunicació Bàtxelor en Dret Bàtxelor en Humanitats Bàtxelor en Informàtica Bàtxelor en Llengua Llegeix-ne més…