Avaluació i intervenció en els trastorns en el desenvolupament del llenguatge

Organitza

Amb la col·laboració de

Objectius

Aquest seminari sobre els transtorns en el llenguatge té els següents objectius:

 • Actualitzar-se en els trastorns en el desenvolupament del llenguatge.
 • Conèixer el CELF 5 i l’elaboració de perfils qualitatius de llenguatge.
 • Adquirir coneixements sobre objectius, procediments i materials d’intervenció.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit preferentment a logopedes i a professorat d’Educació Maternal i de primera ensenyança. També pot ser d’interès per a psicòlegs, psicopedagogs i professionals afins.

Docent

Victor M. Acosta Rodríguez

Catedràtic d’Educació especial i logopèdia de la Universidad de La Laguna. Degà de les facultats d’Educació i Filosofia de la Universidad de La Laguna. President de l’AELFA-IF. Director-Editor de la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Investigador principal del Grupo Acentejo de la Universidad de La Laguna. Professor visitant estable de la Universidad de Chile. Autor de diversos llibres i capítols de llibres. Autor i coautor de més de 100 articles d’investigació. Professor el Grau de Logopèdia

Calendari

Dissabte 14 de setembre del 2019, de les 9.00 a les 13.00 hores. i de 15.00 a 18.00 hores.

Metodologia

La llengua de vehiculació del seminari és el castellà.

Es combinarà la teoria amb la resolució de casos pràctics. La teoria s’exposarà amb el suport de presentacions.

Programa

De les 9.00 a les 13.00 hores

 • Els trastorns evolutius en l’adquisició del llenguatge: Situació actual
 • Senyals d’alerta en la detecció dels trastorns del llenguatge
 • Ús del CELF 5 en el diagnòstic dels problemes de llenguatge
 • Avaluació del llenguatge en contextos complexes de producció: Discurs narratiu
 • Principis generals d’intervenció

De les 15.00 a les 18.00 hores

 • Model de treball a l’aula: La col·laboració entre professionals
 • Intervenció en els diferents components del llenguatge i la prevenció de les dificultats lectores des de l’etapa d’Educació Maternal
  1. Fonologia
  2. Lexico-semàntica
  3. Morfosintaxis
  4. Narrativa
  5. Funcions executives

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, ja que això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions se seleccionaran per ordre d’inscripció. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Inscripció i matrícula

Fins al 13 de setembre del 2019

Preu: L’import de la matrícula és de 150 €.

Lloc: Formulari d’inscripció 

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
Lloc: https://www.uda.ad