Bases de dades digitals de la biblioteca

Tota la comunitat universitària té accés a les bases de dades digitals que la biblioteca de la Universitat té contractades. L’accés a aquestes bases de dades es realitza a traves dels enllaços que trobareu a la secció Biblioteca, sota l’apartat de recursos.

Existeix un enllaç que s’anomena: Accés a la Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra.

Quan accediu a aquesta pàgina veureu que hi ha dues categories de bases de dades, les bases de dades subscrites i les bases de dades de lliure accés.