Biblioteca Comunal Universitària

Reglament de la Biblioteca Comunal Universitària

Accés al catàleg de la biblioteca de la Universitat d’Andorra

Serveis disponibles:

  • consulta del catàleg
  • consulta de disponibilitat
  • reserva de títols
  • petició de préstecs

Accés a la Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra

La Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra (BDUdA) és un recull d’informació electrònica (revistes, bases de dades i llibres electrònics) consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de la Universitat d’Andorra. Part d’aquesta informació és oberta a tothom.

Serveis disponibles:

  • llistat de bases de dades disponibles tant públiques com d’accés restringit
  • llistat de títols disponibles en les bases de dades d’accés restringit
  • informació sobre el contingut i l’accés de cada base de dades
  • enllaços d’accés a les bases de dades

(La Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra està cofinançada per la Universitat d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà)

Accés al catàleg de la biblioteca de la Universitat d’Andorra a través del Catàleg Col·lectiu d’Universitats (CCUC).

El CCUC és un catàleg que té més de 2.500.000 registres bibliogràfics i dóna accés a gairebé 5.000.000 de documents físics conservats a més de 145 biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). La Universitat d’Andorra és membre associat del CBUC des de l’any 2005.

Serveis disponibles:

  • consulta del catàleg de la Universitat d’Andorra
  • consulta del catàleg col·lectiu de totes les biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

Accés a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Accés a Llibreria electrònica universitària e-BUC