Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra

Amb la col·laboració de

Què és la Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra?

El febrer del 2005 es va posar en marxa la Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i compta amb el suport de la Fundació Crèdit Andorrà.

La Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra (BDUdA) és un recull d’informació electrònica (revistes, bases de dades i llibres electrònics) consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de la Universitat d’Andorra. Part d’aquesta informació és oberta a tothom.

En l’actualitat la BDUdA disposa dels recursos següents:

  • 1.200 llibres electrònics a través de NetLibrary: Humanitats i Ciències Socials.
  • 140 revistes electròniques subscrites a Emerald: multidisciplinar, amb especial atenció al màrqueting, gestió empresarial, enginyeries i biblioteconomia.
  • 22 bases de dades de lliure accés.

La Universitat d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà tenim la voluntat d’ampliar els recursos electrònics de la BDUdA segons criteris d’interès comú dels usuaris d’Andorra. L’objectiu és oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària, investigadora i dels sectors professionals d’Andorra, independentment d’on aquestes persones exerceixin aquesta activitat.

Bases de dades subscrites:

Ágora de Enfermería
Emerald
EBSCO (Netlibrary)
Scopus

Bases de dades de lliure accés:

ARXIV.ORG
BASE DE DADES DE CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE PAU
Base de dades de lexicometria
Base de dades Ramon Llull
BIBLIOPRO
BIoMed CENTRAL
BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Cercabib
CGPJ
Cuidatge
DOAB (DIRECTORY OF OPEN ACCES BOOKS)
DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS)
DRIVER
Educ@ment
EDU-LYBRARY
Ee-LiS: e-prints in library & information science
ENOVIT
ERIC
GETTY PUBLICATIONS VIRTUAL LIBRARY
HUDOC
IDEAS
INEbase
IURIS DIGITAL
JURISPRUDENCIA DE LA UE
MATERIALS DOCENTS EN XARXA
Norma Civil
norm@doc
OECD TAX DATABASE
OPENDOAR
Portal Jurídic de Catalunya
PUBMED
RECOLECTA
REGISTRY OF OPEN ACCESS REPOSITORIES
SCIELO
TERMINOLOGIA WIKIPEDIA
TESEO (TESIS DOCTORALES)
UNIVERSAL HUMAN RIGHTS INDEX DATABASE

També podeu accedir a les bases de dades digitals de lliure accés del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).