Bàtxelor en Humanitats

El bàtxelor en Humanitats forma professionals en el marc de les ciències humanes i socials, i dóna una base sòlida de coneixements i habilitats que els permet adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la formació humanística, de la gestió cultural, de la creació cultural i del món contemporani.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia, la música o el cine, posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

Informació sobre el nou Pla d’estudis que s’estrena el curs 2019-2020.

Modalitat de l’ensenyament

 • Virtual

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències específiques:

 • Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals.
 • Comprendre les transformacions socioculturals de l’Andorra actual.
 • Reconèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Reconèixer i interpretar el patrimoni cultural andorrà.
 • Adquirir capacitats per llegir la realitat des d’una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Analitzar i comentar de manera crítica obres literàries, posant-les en relació amb el seu entorn social i cultural, i identificant influències en el seu context així com connexions entre la literatura i les altres manifestacions culturals.
 • Analitzar i interpretar els textos acadèmics i del propi àmbit professional: sintetitzar informació provinent de diferents fonts orals, escrites i materials, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • Utilitzar les llengües conegudes, en els diferents nivells, amb finalitats comunicatives. Participar satisfactòriament en la interacció intercultural.
 • Adquirir capacitats pel pensament crític i autocrític.
 • Adquirir capacitats per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa, també en un entorn virtual.
 • Adquirir capacitats per a l’anàlisi i la síntesi.
 • Oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l’àmbit professional.
 • Definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments, interpretar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en Humanitats inclou 180 crèdits europeus, dels quals 168 són assignatures obligatòries i 12 són optatives.

Aquest Pla d’estudis s’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (162 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge de la UOC, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (18 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1El món antic630
Llengua, cultura i societat6
Història econòmica de l'Andorra contemporània6
Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials6
Idioma modern I: Anglès / Idioma modern I: Francès6
2Filosofia clàssica630
Introducció a la història de l'art6
El món clàssic6
El món medieval6
Idioma modern II: Anglès / Idioma modern II: Francès6
3Història del cinema630
Introducció a la literatura europea6
Història de la música6
Antropologia social i cultural6
El món modern6
4Patrimoni cultural d'Andorra630
Humanisme i posthumanisme6
El món actual6
Temes de literatura universal6
Filosofia moderna6
5Sociologia630
Gènere i societat6
Estètica i teoria de l’art6
Ètica i filosofia política6
Escriptura acadèmica6
6Teoria de la cultura630
Món contemporani6
Treball fi de bàtxelor6
Crèdits optatius12
Total180

Sortides professionals

El bàtxelor en Humanitats forma professionals polivalents, capacitats per desenvolupar adequadament l’activitat en diversos àmbits relacionats amb la cultura en la societat actual.

El bàtxelor en Humanitats ofereix un ampli ventall de sortides professionals dins del sector cultural. Vivim en una societat que requereix professionals versàtils, qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Creació cultural i del món contemporani
 • Formació humanística
 • Gestió cultural

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Humanitats dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Informació complementària

El bàtxelor en Humanitats, amb la superació de 60 crèdits addicionals, dóna accés a l’obtenció del títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.

Formulari de preinscripció