Bàtxelor en Infermeria

El bàtxelor en Infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Els coneixements adquirits permeten dissenyar, gestionar i coordinar les cures, i actuar com un membre de la professió.

Aquestes cures s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la salut, prevenir conductes i hàbits de vida no saludables i tenir cura de les persones malaltes.

Modalitat de l’ensenyament

 • Presencial

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

En cas que hi hagi més demanda que oferta de places, es realitzarà una prova d’admissió. Consulteu les proves d’exemple: exemple 1exemple 2.

Competències

El títol de bàtxelor en Infermeria atorga les competències transversals i específiques per exercir les funcions adaptades al perfil d’infermer/a generalista.

Competències transversals:

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

Competències específiques:

 • Aplicar el procés d’infermeria proporcionant cures individualitzades a través de la valoració, la recollida de dades i la formulació de problemes i diagnòstics infermers.
 • Avaluar el procés d’infermeria.
 • Fomentar estils de vida saludables amb accions de promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària en els diversos àmbits del sistema de salut.
 • Gestionar els recursos en l’aplicació de protocols i procediments.
 • Tenir cura de les persones en situacions específiques.
 • Capacitat de comunicació i relació amb els pacients, les famílies, els grups i les comunitats.
 • Capacitat d’implicar-se en el desenvolupament de la professió d’infermeria.
 • Respectar els principis i els valors ètics que guien la professió i els drets de les persones.
 • Capacitat de comprendre i entendre la persona de manera holística.
 • Capacitat d’utilitzar de manera adequada les habilitats i les activitats per proporcionar cures òptimes.
 • Capacitat de liderar, gestionar i treballar en equip segons criteris de qualitat.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del bàtxelor en Infermeria, publicat al BOPA l’11 de juliol del 2018, inclou 180 crèdits europeus distribuïts en:

 • 103 crèdits europeus de teoria
 • 77 crèdits europeus de pràctiques (estades formatives clíniques). Els crèdits de pràctiques es distribueixen al llarg dels semestres 2,4 i 6, per facilitar l’aplicació dels coneixements, habilitats i actituds en situació real.

Els continguts acadèmics estan estructurats en quatre àrees:

 • Àrea d’infermeria bàsica: Inclou els coneixements fonamentals d’infermeria, aspectes sobre el rol professional, les bases de la comunicació, la metodologia de treball i les estades formatives clíniques.
 • Àrea d’infermeria especialitzada: Inclou els aspectes específics del desenvolupament del rol infermer en els diversos camps d’actuació, i les estades formatives clíniques.
 • Àrea de ciències mèdiques: Inclou els coneixements d’estructura i de funcionament de l’ésser humà, tant en l’àmbit físic com psicològic, i les bases de patologia necessàries per al bon desenvolupament del rol infermer.
 • Àrea de social i de recerca: Inclou els aspectes més específics relacionats amb la política sanitària, els coneixements bàsics sobre la investigació i l’entorn de la salut pública.
SEMESTREASSIGNATURESCETOTAL
1Estructura i funció del cos humà630
Comunicació6
Fonaments d'infermeria9
Nutrició i dietètica3
Psicologia general i evolutiva3
Ètica i legislació professional I3
2Documentació i TIC (docència en anglès)330
Bioestadística3
Infermeria de l’adult I7
Estades formatives clíniques I9
Estades formatives clíniques II8
3Infermeria en atenció primària de salut630
Infermeria maternal i de la dona3
Infermeria de l'adult II12
Infermeria gerontològica i geriàtrica6
Infermeria psicosocial3
4Estades formatives clíniques III730
Estades formatives clíniques IV7
Estades formatives clíniques V8
Estades formatives clíniques VI8
5Infermeria en salut mental630
Ètica i legislació professional II3
Salut pública3
Infermeria de l’adult III8
Lideratge infermer (docència en anglès)4
Infermeria comunitària3
Infermeria pediàtrica i infantil3
6Estades formatives clíniques VII730
Estades formatives clíniques VIII7
Estades formatives clíniques IX8
Estades formatives clíniques X8

Sortides professionals

El bàtxelor en Infermeria ofereix un ampli ventall de sortides professionals, tenint en compte les necessitats de salut canviants de la societat, l’envelliment de la població, l’aparició de noves malalties i l’augment de malalties cròniques.

 • Gestió de les cures d’infermeria en l’àmbit assistencial
 • La direcció, l’avaluació i la prestació de les cures d’infermeria orientades a la promoció, al manteniment, a la recuperació de la salut i a la prevenció de malalties i de discapacitats.
 • La docència, la gestió i la recerca.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Infermeria dona accés a estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

Estades formatives

La mobilitat dels estudiants es facilita durant el quart i sisè semestre, amb les estades formatives clíniques:

Informació complementària

La titulació és reconeguda a França segons el que estableix el Code de la santé publique, art. L4311-3.

Contacte

Sara Esqué sesque@uda.ad
Cap de l’Escola d’Infermeria

Formulari de preinscripció

 

 
Participació a congressos i publicacions per part d'estudiants en l'àmbit de la titulació
 • La investigación enfermera en Andorra. Ágora, 20 (4). Vilà-Panés, I., Carvalho, N., De Sousa, C., García, M., González, L., Jérez, M., Jordana, T., Llorens, C., Martínez, A., Mengual, E., Miralles, M., Perdiguero, S., Pereira, J., Pereyra, G., Pires, V., Puyals, J., Salvador, D., Sánchez, V., Saravia, T., Videira, J., Villalbí, M. y Zanchetta, S.
 
Participació a congressos i publicacions per part del professorat en l'àmbit de la titulació
2018

 • Las simulaciones en la Universitat d’Andorra. Implementación en Enfermería en Atención Primaria de Salud. SESSEP, Manresa, 12-14 abril 2018. Navais, N., Jiménez, A., Aldomà, M., Travesset, O., Esqué, S. i Larraz, V.

2017

2016

2015

 • Experiencia en el diseño y creación de material de mantenimiento de la autonomía de la persona mayor. 57º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología-SEGG, San Sebastián, 3-5 junio de 2015. Esqué, S.

2014

2008

La implicación de la ansiedad y de la inteligencia emocional en personas sometidas a una intervención quirúrgica programada. Àgora d’infermeria, setembre 2008, 12(3). Vilà-Panés, Inés.

 
Col·laboracions amb grups de recerca i altres
 • Associació de Directors/res d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, Andorra i Balears (ADEIC) http://www.adeic.org/cat/
 • Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE) http://cnde.es/
 • Grups de recerca:
  • Grup de recerca interdisciplinari en educació de la Universitat d’Andorra https://www.uda.ad/grie/
  • Grup FEBE
  • Grup GRISCA