Candidatures a les eleccions al Consell Universitari

En data 7 d’octubre de 2016 es van convocar eleccions dels membres del Consell Universitari que representen a personal docent i estudiants. El 14 de novembre va finalitzar el termini de presentació de les candidatures. Per a cada grup es va presentar una única candidatura.

La candidatura de personal docent està formada per:

  • Univers Bertrana
  • Nadia Azzouz (suplent)
  • Olga Travesset
  • Montserrat Pellicer (suplent)

Per procedir a l’elecció dels seus representants, té dret de sufragi tot el professorat ordinari, ajudant i col·laborador, amb dedicació mínima de seixanta hores per any acadèmic.

La candidatura d’estudiants, de la seva banda, està formada per:

  • Clàudia Call
  • Encarnació Morales (suplent)
  • Gilberto Colina
  • Paulo Dias (suplent)

Per procedir a l’elecció dels seus representants, té dret de sufragi tot l’alumnat, sempre que la durada dels seus estudis sigui, com a mínim, de dos anys.

Les eleccions tindran lloc el 14 de desembre del 2016. El sufragi actiu és igual, directe i secret.

Data de publicació: 28 de novembre de 2016