Diploma Professional Avançat, especialitat d’Administració i finances

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració i finances és una formació d’ensenyament professional superior (cicle curt) que combina els coneixements teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les exigències de la professió. L’estada formativa a l’empresa es duu a terme al darrer semestre i és Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. Això els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb la gestió empresarial i per iniciar el seu propi negoci. Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Ciències de l’educació

L’objectiu del bàtxelor en Ciències de l’educació, regulat mitjançant el Decret de l‘11 de juliol del 2018, és formar mestres de maternal i primera ensenyança que puguin vehicular les classes en diferents llengües. Permet als professionals estar alineats amb les metodologies pedagògiques emprades a l’Escola Andorrana i estar formats en les competències per una ciutadania democràtica Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Infermeria

El bàtxelor en Infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Dissenyar, gestionar i coordinar les cures, i actuar com un membre de la professió. Aquestes cures s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Informàtica

El Pla d’estudis pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina que els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. El bàtxelor en Informàtica proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de la informàtica Llegeix-ne més…

Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a

Amb la col·laboració de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Introducció La llevadora està reconeguda com una professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al Llegeix-ne més…