Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. Això els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb la gestió empresarial i per iniciar el seu propi negoci. Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Ciències de l’educació

L’objectiu del bàtxelor en Ciències de l’educació, regulat mitjançant el Decret de l‘11 de juliol del 2018, és formar mestres de maternal i primera ensenyança que puguin vehicular les classes en diferents llengües. Permet als professionals estar alineats amb les metodologies pedagògiques emprades a l’Escola Andorrana i estar formats en les competències per una ciutadania democràtica Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Infermeria

El bàtxelor en Infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Els coneixements adquirits permeten dissenyar, gestionar i coordinar les cures, i actuar com un membre de la professió. Aquestes cures s’orienten a promoure, Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Informàtica

El Pla d’estudis pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina que els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. El bàtxelor en Informàtica proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de la informàtica Llegeix-ne més…

Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a

  Col·labora: Patrocina:s Introducció El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica té com a objectiu formar un/a llevador/a, que està reconegut com un/a professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com dirigir els naixements sota la seva pròpia Llegeix-ne més…

Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empreses i Dret vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i del dret. Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i Llegeix-ne més…

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees Llegeix-ne més…